Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 12996
Dabar naršo: 67
Naujienos
2017-05-19
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje Litdana, C-624/15

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą byloje Litdana, C‑624/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. kovo 9 d. pateikė rašytines pastabas ir 2017 m. sausio 11 d. dalyvavo posėdyje Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas).

Byloje Litdana, C‑624/15 su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Teisingumo Teismą kreipėsi Vilniaus apygardos administracinis teismas, pateikdamas klausimą dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – PVM  direktyva) 226 straipsnio 11, 14 punktų ir 314 straipsnio a, d punktų nuostatų išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje pareiškėja UAB „Litdana“ (toliau – Litdana) su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydama panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2014 m. birželio 23 d. patikrinimo aktas, nurodantis Litdanai sumokėti 15745,48 euro PVM, 3141,76 euro delspinigių ir 1574,66 euro baudą, taip pat Litdana apskundė ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – MGK) 2014 m. spalio  31 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas minėtas VMI sprendimas, tačiau Litdana buvo atleista nuo delspinigių mokėjimo. Skundžiamuose sprendimuose institucijos atsisakė leisti taikyti Litdanai maržos apmokestinimo schemą apskaičiuojant PVM, susijusį su naudotų automobilių pirkimu iš Danijos įmonės, nes pastaroji Danijos įmonė netaikė maržos apmokestinimo schemos ginčijamam automobilių tiekimui. Litdana teigia, kad VMI atsižvelgė tik į Danijos mokesčių administratoriaus pateiktą informaciją ir neatsižvelgė į faktą, kad Danijos įmonės išrašytose sąskaitose faktūrose buvo pateiktos nuorodos į automobilių neapmokestinimą PVM ir nuorodos į Danijos PVM įstatymo 69 – 71 straipsnius. MGK manė, kad Litdana turėjo elgtis rūpestingai ir kreiptis į Danijos įmonę prašydama patvirtinti, kad šie automobiliai buvo parduoti taikant maržos apmokestinimo schemą, arba į Danijos mokesčių institucijas dėl informacijos, ar ši bendrovė pateikė duomenis apie ginčijamą automobilių tiekimą informacijos mainų PVM srityje sistemos elektroninei duomenų bazei (VIES).

Vilniaus apygardos administraciniam teismui kilo klausimas, ar apmokestinamasis asmuo, gavęs sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyti rekvizitai, susiję su maržos apmokestinimo schema ir su neapmokestinimu PVM, turi teisę taikyti šią schemą, numatytą PVM direktyvos 314 straipsnyje, nors vėliau mokesčių institucijoms atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad apmokestinamasis prekybininkas, tiekęs naudotus automobilius, šios schemos netaikė.

Vilniaus apygardos administracinis teismas pateikė Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1. Ar pagal PVM direktyvos 314 straipsnio a punktą ir 226 straipsnio 11 punktą bei pagal PVM  direktyvos 314 straipsnio d punktą ir 226 straipsnio 14 punktą, leidžiamas toks nacionalinis reglamentavimas ir / arba juo grįsta nacionalinė praktika, kai apmokestinamasis asmuo negali taikyti PVM maržos, nes mokesčių administratoriaus atlikto mokestinio patikrinimo metu paaiškėja, kad tiektų prekių PVM sąskaitose faktūrose buvo pateikta neteisinga informacija / duomenys apie PVM maržos taikymą ir / ar neapmokestinimą PVM, o apmokestinamasis asmuo apie tai nežinojo ir negalėjo žinoti?

2. Ar PVM direktyvos 314 straipsnio nuostatos turi būti suprantamos ir aiškinamos taip, kad, nors PVM sąskaitoje faktūroje yra nurodyta, kad prekės neapmokestinamos PVM (PVM direktyvos 226 straipsnio 11 punktas) ir / arba prekėms tiekti pardavėjas taikė maržos schemą (PVM direktyvos 226 straipsnio 14 punktas), apmokestinamasis asmuo teisę taikyti PVM maržos schemą įgyja tik tada, kai prekes tiekęs asmuo faktiškai pritaiko maržos schemą ir tinkamai įvykdo savo pareigas PVM mokėjimo srityje (savo valstybėje sumoka PVM nuo maržos)?“

Į Vilniaus apygardos administracinio teismo pateiktus prejudicinius klausimus Teisingumo Teismas atsakė taip:

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, iš dalies pakeistos 2010 m. liepos 13 d. Tarybos direktyva 2010/45/ES, 314 straipsnį reikia aiškinti taip, kad juo draudžiama valstybės narės kompetentingoms institucijoms nesuteikti apmokestinamajam asmeniui, gavusiam sąskaitą faktūrą, kurioje nurodyti rekvizitai, susiję su maržos apmokestinimo schema ir neapmokestinimu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM), teisės taikyti maržos apmokestinimo schemą, net kai per šių institucijų vėliau atliktą patikrinimą paaiškėja, kad apmokestinamasis prekybininkas, tiekęs naudotas prekes, iš tiesų šios schemos šių prekių tiekimui netaikė, jeigu kompetentingos institucijos nenustatė, kad apmokestinamasis asmuo veikė nesąžiningai ar nesiėmė visų pagrįstų priemonių, kad įsitikintų, jog jo sudaromas sandoris neįtraukia jo į sukčiavimą mokesčių srityje, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Sprendimo tekstą galite rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje, adresu:  http:// www.curia.eu.

Nuoroda į Teisingumo Teismo sprendimą internete:

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=LT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=190787&occ=first&dir=&cid=809034

 

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija