direktorius
 
 
 
 
 
 
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1057
Dabar naršo: 203
Naujienos
2019-03-01

2019 m. vasario 28 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Bene Factum, C-567/17, kurioje poziciją teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Byloje iš esmės keliamas klausimas, ar 2009-2014 m. Lietuvos rinkai tiektas dantų skalavimo skystis ir kosmetinis spiritas, kurie UAB „Bene Factum“ užsakymu buvo pagaminti Lenkijoje, yra laikytini alkoholinių gėrimų pakaitalais ir todėl už juose esantį etilo alkoholį turi būti mokami akcizai pagal 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo (toliau – Direktyva 92/83/EEB) nuostatas.

Plačiau
2019-03-01

2019 m. vasario 28 d. generalinis advokatas paskelbė savo išvadą Baltic Media Alliance Ltd., [C‑622/17], dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (Direktyva 2010/13/ES) nuostatų išaiškinimo.

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Baltic Media Alliance Ltd. ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ginčą dėl šios institucijos sprendimo, nustatančio laikiną įpareigojimą operatoriams, kurie televizijos programas platina Lietuvos vartotojams, televizijos programą „NTV Mir Lithuania“ platinti tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose. Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai per šią televizijos programą rodomoje atskiroje programoje buvo nustatyta informacija, kurstanti tautinę neapykantą.

Plačiau
2019-02-04

2019 m. sausio 29 d. generalinis advokatas paskelbė savo išvadą byloje dėl nuomonės procedūros 1/17, dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. Belgijos Karalystės prašymo remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 11 dalimi, pateikti nuomonę dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo, pasirašyto Briuselyje 2016 m. spalio 30 d., aštunto skyriaus („Investicijos“) F skirsnio („Investuotojų ir valstybių ginčų dėl investicijų sprendimas“) suderinamumo su Sutartimis, įskaitant ir pagrindines teises.

Plačiau
2019-01-25

Vadovaujantis atnaujintomis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21, 2019 m. sausio 25 d. Europos teisės departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos naujos Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų ir jų projektų atitikties lentelių pildymo rekomendacijos, kuriomis remdamasis Europos teisės departamentas vertins valstybės institucijų ir įstaigų parengtas atitikties lenteles.

Plačiau
2019-01-16
2019 m. sausio 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) priėmė sprendimą byloje Paysera, C-389/17, kurioje rašytines pastabas teikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Byloje buvo keliamas klausimas, ar dvi mokėjimo paslaugos, kurias pareiškėjas pagrindinėje byloje UAB „EVP International“ (toliau – Pareiškėjas arba įstaiga) teikė savo klientams, yra laikytinos susijusiomis ar nesusijusiomis su elektroninių pinigų leidimu.

Plačiau
Apie departamentą
Istorija