Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 3999
Dabar naršo: 43
Naujienos
2019-03-01
Generalinis advokatas paskelbė išvadą byloje BALTIC MEDIA ALLIANCE, C-622/17

2019 m. vasario 28 d. generalinis advokatas paskelbė savo išvadą Baltic Media Alliance Ltd., [C‑622/17], dėl Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (Direktyva 2010/13/ES) nuostatų išaiškinimo.

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Baltic Media Alliance Ltd. ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ginčą dėl šios institucijos sprendimo, nustatančio laikiną įpareigojimą operatoriams, kurie televizijos programas platina Lietuvos vartotojams, televizijos programą „NTV Mir Lithuania“ platinti tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose. Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai per šią televizijos programą rodomoje atskiroje programoje buvo nustatyta informacija, kurstanti tautinę neapykantą.

Šioje byloje savo rašytines pastabas pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o 2018 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas dalyvavo teismo posėdyje Liuksemburge.

Generalinis advokatas siūlo Teisingumo Teismui pateikti tokią nuomonę:

Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos  3 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos taip, kad priemonė, kurią valstybė narė, kur priimama programa, priėmė dėl kitos valstybės narės televizijos programos, kurią sudaro įpareigojimas operatoriams, platinantiems televizijos programas pirmosios valstybės narės vartotojams, aptariamą televizijos programą platinti arba transliuoti tik už papildomą mokestį platinamuose televizijos programų paketuose arba už papildomą mokestį, nepatenka į šios nuostatos taikymo sritį.

Nuoroda į generalinio advokato išvadą:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211201&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1599937
Spausdinimo versija  Spausdinimo versija