Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 1125
Dabar naršo: 20
Naujienos
2019-02-04
Generalinis advokatas paskelbė išvadą byloje dėl nuomonės procedūros 1/17

2019 m. sausio 29 d. generalinis advokatas paskelbė savo išvadą byloje dėl nuomonės procedūros 1/17, dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. Belgijos Karalystės prašymo remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 11 dalimi, pateikti nuomonę dėl Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo, pasirašyto Briuselyje 2016 m. spalio 30 d., aštunto skyriaus („Investicijos“) F skirsnio („Investuotojų ir valstybių ginčų dėl investicijų sprendimas“) suderinamumo su Sutartimis, įskaitant ir pagrindines teises.

Šioje byloje savo rašytines pastabas pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o 2018 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas dalyvavo teismo posėdyje Liuksemburge.

Generalinis advokatas siūlo Teisingumo Teismui pateikti tokią nuomonę:

Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) 8 skyriaus F skirsnis, kuriame nustatomas investuotojų ir valstybių ginčų, susijusių su investicijomis, sprendimo mechanizmas, yra suderinamas su Europos Sąjungos sutartimi, Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija