Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomą bylą C-303-05

2005 m. lapkričio 21 d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas byloje C-303/05 dėl Arbitragehof (Belgija) 2005 m. liepos 13 d. sprendimo, kurį Teisingumo Teismo sekretoriatas gavo 2005 m. liepos 29 d., kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą byloje ne pelno organizacija Advocaten voor de wereld prieš Ministerraad.

Pagrindinėje byloje ne pelno organizacija Advocaten voor de wereld (toliau – Ieškovas) pateikė ieškinį siekdama visiško ar dalinio Belgijos 2003 m. gruodžio 19 d. įstatymo dėl Europos arešto orderio (toliau – ginčijamas Belgijos įstatymas), kuriuo buvo įgyvendintas 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarko (toliau – Pagrindų sprendimas), pripažinimo neteisėtu.

Ieškovo teigimu, Pagrindų sprendimas yra neteisėtas, kadangi su Europos arešto orderiu susiję klausimai turėjo būti reguliuojami konvencija (Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies d punktas), o ne pagrindų sprendimu (Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktas).

Taip pat ieškovo teigimu, ginčijamu Belgijos įstatymu ir Pagrindų sprendimu pažeidžiamas lygybės ir nediskriminavimo bei teisėtumo principai, kurie turėtų būti ginami Europos Sąjungos lygmeniu atsižvelgiant į ES sutarties 6 straipsnio 2 dalį, kadangi ginčijamo Belgijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje ir Pagrindų sprendimo 2 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikalstamų veikų atveju vykdant Europos arešto orderį be jokio objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo nesilaikoma dvigubo baudžiamumo reikalavimų, kurie taikomi kitų baudžiamųjų veikų atveju.

Besikreipiantis nacionalinis teismas Europos Teisingumo Teismui uždavė tokius klausimus:

1.  Ar 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos neprieštarauja Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktui, pagal kurį pamatiniai sprendimai gali būti priimti tik siekiant suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus?

2.  Ar 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 straipsnio 2 dalis tiek, kiek ši joje nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu panaikina veikos dvigubo baudžiamumo tikrinimą, neprieštarauja Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 daliai, ypač šia nuostata užtikrinamam teisėtumo principui baudžiamosiose bylose bei lygybės ir nediskriminavimo principams?

Europos teisės departamentą šioje byloje pateikti rašytines pastabas įgaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 m. lapkričio 15 d. rezoliucija Nr. 30, kurios priėmimą iniciavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Atsižvelgiant į tai, kad Pagrindų sprendimo įgyvendinimo dėka plėtojama bendra valstybių narių veikla policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse, o pradėjus taikyti naują nuteistųjų ar įtariamųjų asmenų perdavimo sistemą vykdant baudžiamuosius nuosprendžius ar traukiant baudžiamojon atsakomybėn, galima panaikinti dabartinės ekstradicijos tvarkos sudėtingumą ir jai būdingas vilkinimo tendencijas, Teisingumo ministerija siūlė palaikyti poziciją, patvirtinančią Pagrindų sprendimo teisėtumą pateikdama argumentus, kad Pagrindų sprendimo teisinis pagrindas yra teisėtas pagal šio teisės akto tikslą ir turinį, o skirtingoms nusikaltimų rūšims taikomos skirtingos taisyklės savaime nėra diskriminacija.

Lietuvos Respublika pateikė pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui byloje C-303/05 siūlydama į nagrinėjamus klausimus atsakyti taip:

1)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos neprieštarauja Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies b punktui.

2)  2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos 2 straipsnio 2 dalis tiek, kiek ši joje nurodytų nusikalstamų veikų atžvilgiu panaikina veikos dvigubo baudžiamumo tikrinimą, neprieštarauja Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 daliai, ypač šia nuostata užtikrinamam teisėtumo principui baudžiamosiose bylose bei lygybės ir nediskriminavimo principams.

Apie tolesnę bylos C-303/05 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje. 

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:47:00
Apie departamentą
Istorija