Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomą bylą C-295/05

2005 m. lapkričio 29 d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas byloje C-295/05 Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) prieš Transformatión Agraria SA (TRAGSA) ir Administración del Estado, kurioje 2005 m. balandžio 1 dieną į Europos Teisingumo Teismą kreipėsi Ispanijos Aukščiausiasis teismas (Tribulal Supremo) prašydamas priimti prejudicinį sprendimą pagal EB steigimo sutarties 234 straipsnį.

Pagrindiniame procese ginčas kilo tarp Nacionalinės miškų asociacijos bei Transformatión Agraria SA (TRAGSA) bei Ispanijos Valstybės administracijos dėl TRAGSA teisinio statuso. Minėtas subjektas pagal nacionalinę teisę yra priskiriamas valstybės administracijos daliai, kuriai valstybė kasmet patiki nemažai darbų, tame tarpe ir susijusių su gaivalinių nelaimių likvidavimu. Tačiau tokia situacija iš esmės netenkina kitų ūkio subjektų, kurie veikia nacionalinėje Ispanijos rinkoje. Atsižvelgiant į dideles darbų apimtis besikreipiantis nacionalinis teismas siekia išsiaiškinti kokią įtaką turi ES teisė vieną ar kitą subjektą priskiriant ūkio subjektams konkurencijos ir viešųjų pirkimų teisės prasme.

Besikreipiantis nacionalinis teismas Europos Teisingumo Teismui uždavė tokius klausimus:

1.  Ar pagal Europos Bendrijų sutarties 86 straipsnio 1 dalį Europos Bendrijų valstybė narė gali suteikti ex lege viešajai įmonei teisinį statusą, leidžiantį vykdyti viešuosius darbus nedalyvaujant bendroje administracinėje sutarties sudarymo konkurso būdu procedūroje, nors nėra ypatingos skubos aplinkybių ar viešojo intereso, neviršijant arba viršijant Europos direktyvomis šiuo atžvilgiu nustatytą ekonominę ribą?

2.  Ar panašus teisinis statusas yra suderinamas su įtvirtintuoju 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvose 93/36/EEB ir 93/37/EEB, iš dalies pakeistose 1997 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB  bei Komisijos direktyva 2001/78/EB, kurių nauja redakcija neseniai išdėstyta 2004 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 2004/18/EB.

3.  Bet kuriuo atveju, ar 2003 m. kovo 8 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimo Ispanijos Karalystė prieš Komisiją, C-349/97, motyvai yra taikytini TRAGSA ir jos padaliniams, atsižvelgiant į kitą Teisingumo Teismo praktiką viešųjų pirkimų srityje bei tai, kad administracija paveda TRAGSA daug į laisvos konkurencijos sritį nepatenkančių darbų ir kad ši aplinkybė gali žymiai iškraipyti atitinkamą rinką?

Pirmuoju klausimu nacionalinis teismas siekia išsiaiškinti, ar TRAGSA suteiktas nacionalinis statusas neprieštarauja EB steigimo sutarties 86 straipsnio 1 dalies nuostatoms, ir jei jo padėtis yra nesuderinama su juo, ar toks statusas gali būti pateisintas remiantis minėto straipsnio 2 dalimi. Antruoju klausimu nacionalinis teismas siekia nustatyti, ar perkant darbus ar paslaugas iš TRAGSA turi būti taikomos bendrosios administracinės viešųjų pirkimų procedūros. Trečiuoju klausimu nacionalinis teismas siekia išsiaiškinti kokia apimtimi turėtų būti taikomi argumentai kitoje Europos Teisingumo Teismo spręstoje byloje, kurioje buvo nustatytas TRAGSA teisinis statusas remiantis žemės ūkio sektoriui priimtu reglamentu (sprendimas byloje C-349/97).

Europos teisės departamentą šioje byloje pateikti rašytines pastabas įgaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2005 lapkričio 15 d. rezoliucija Nr.31, kurios priėmimą iniciavus Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai. Lietuvos Respublika siūlo į nagrinėjamus klausimus atsakyti taip:

1. Su EB sutarties 86 straipsnio nuostatomis yra nesuderinamos nacionalinės teisės normos, kurios ekonominių paslaugų, nesančių valstybės funkcijų dalimi, ir nedarančių neigiamos įtakos jų teikimui, atžvilgiu leidžia netaikyti EB viešųjų pirkimų teisės normų, jeigu tai gali įtakoti prekybą tarp ES valstybių narių.

2. Nacionalinės teisės normos, kurios leidžia perkančiajai organizacijai, nesant tam tikroms skubos arba viešojo intereso aplinkybėmis, sudaryti su pagrindinėje byloje minima įmone darbų pirkimo sutartis, nesivadovaujant bendrosiomis viešųjų pirkimų taisyklėmis, nėra suderinamos su EB teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procedūras, reikalavimais.

3. Kadangi atsakius į pirmuosius du klausimus nebėra būtinybės atskirai analizuoti trečiojo, į šį klausimą siūlomas atsakymo variantas nebuvo pateiktas.

Apie tolesnę bylos C-295/05 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:46:45
Apie departamentą
Istorija