Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie rašytines pastabas byloje C-438/04

2005 m. sausio 31 d. Europos teisės departamentas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui pateikė Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-438/04 dėl Briuselio apeliacinio teismo (Cour d‘Appel de Bruxelles) 2004 m. spalio 14 d. nutartimi pateikto prašymo priimti preliminarų nutarimą byloje pagal judriojo ryšio operatoriaus Mobistar apeliacinį skundą.

Pagrindiniame procese iškilo ginčas tarp Belgijos judriojo ryšio operatoriaus (Mobistar) ir nacionalinės reguliavimo institucijos (Institut belge des services postaux et des télécommunications - BIPT) dėl numerio perkėlimo paslaugos kainos dydžio ir šią kainą sudarančių sąnaudų apskaičiavimo metodikos.

Pagrindiniame procese Mobistar ginčija 2003 m. rugsėjo 16 d. BIPT Tarybos priimtą sprendimą dėl fiksuotų mokesčių įvedimo už numerio perkėlimo paslaugą (atitinkamai 3,86 eurus už paprastą perkėlimą bei 23,41 eurus už sudėtingą), kuriuos moka naują abonentą įgyjantis operatorius. Byloje trečiosiomis šalimis dalyvauja ir kiti Belgijos judriojo ryšio operatoriai (Belgacom Mobile ir Base).

Mobistar savo apeliaciniame skunde prašo pripažinti ginčijamą sprendimą neteisėtu dėl to, jog jis neturi faktinio pagrindo bei jį panaikinti. Taip pat Mobistar prašo nustatyti fiksuotus numerio perkeliamumo mokesčius pagal teorinį modelį tokiu būdu, kuris būtų paremtas sąnaudomis. Jei toks sprendimas nebūtų priimtas, tuomet Mobistar prašo nustatyti, jog BIPT negali nustatyti mokesčių, kaip tai buvo padaryta 2002 m. rugsėjo 26 d. Karališkuoju dekretu. Belgacom Mobile prašo panaikinti ginčijamą BIPT sprendimą bei nustatyti tokius numerių perkeliamumo įkainius – 16,34 eurų už paprastą perkėlimą bei 37,29 eurus už sudėtingą perkėlimą. Taip pat Belgacom Mobile prašo įpareigoti BIPT sumokėti proceso išlaidas. Base teigia, jog Mobistar ieškinys yra pagrįstas ir taip pat prašo panaikinti ginčijamą BIPT sprendimą.

Pagrindiniame procese nacionalinis teismas siekia gauti Europos Bendrijų Teisingumo Teismo preliminarų nutarimą dėl atitinkamų Direktyvos 2002/22/EB (Universaliųjų paslaugų direktyva) 30 straipsnių nuostatų aiškinimo ir pateikia 3 klausimus, dėl kurių Lietuvos Respublika pateikia savo pastabas:

1. Ar Universaliųjų paslaugų direktyvos 30 straipsnio 2 dalis, kuri numato, kad nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad kainos už tinklų sujungimą, susijusį su numerių perkėlimu, būtų pagrįstos sąnaudomis, yra susijusi tik su sąnaudomis, patirtomis dėl telefoninių skambučių srauto nukreipimo į perkeltą numerį, ar taip pat apima ir kainų sąnaudas, kurias operatoriai patyrė vykdydami prašymus perkelti numerį?

2. Jei direktyvos 30 straipsnio 2 dalis apima tik tinklų sujungimo sąnaudas, patirtas dėl telefoninių skambučių srauto nukreipimo į perkeltą numerį, ar ją reikia aiškinti taip, kad:

a. ji leidžia operatoriams laisvai derėtis dėl paslaugos komercinių sąlygų, ir kad ji draudžia valstybėms narėms ex ante nustatyti komercines sąlygas numerio perkėlimo paslaugą privalančioms teikti įmonėms, dėl paslaugų, susijusių su prašymu perkelti telefono numerį?

b. ji nedraudžia valstybėms narėms ex ante nustatyti komercinių sąlygų už minėtą paslaugą operatoriams, turintiems didelę įtaką atitinkamoje rinkoje?

3. Jei direktyvos 30 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama kaip nustatanti visiems operatoriams numerio perkėlimo sąnaudų atžvilgiu pareigą numerio perkėlimą grįsti sąnaudomis, ar ją reikia aiškinti kaip draudžiančią:

a. nacionalinę reguliavimo priemonę, kuri sąnaudoms apskaičiuoti nustato konkretų atitinkamų sąnaudų skaičiavimo metodą?

b. nacionalinę priemonę, kuri ex ante nustato sąnaudų padalinimą tarp operatorių?

c. nacionalinę priemonę, kuri nacionalinei reguliavimo institucijai suteikia teisę ex ante nustatyti operatoriams per apibrėžtą laiką didžiausią užmokestį, kurio perleidėjas gali reikalauti iš gavėjo?

d. nacionalinę priemonę, kuri perleidėjui suteikia teisę taikyti nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytą kainą, atleidžiant jį nuo pareigos įrodyti, jog kaina, kurią jis taiko, yra pagrįsta jo patirtomis sąnaudomis?

Lietuvos Respublika į byloje pateiktus klausimus siūlo atsakyti tokiu būdu:

1. Universalių paslaugų direktyvos 30 straipsnio 2 dalis, kuri numato, kad nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina, kad kainos už tinklų sujungimą, susijusį su numerių perkėlimu, būtų pagrįstos sąnaudomis, yra susijusi tik su sąnaudomis, patirtomis dėl telefoninių skambučių srauto nukreipimo į perkeltą numerį, bet tuo pačiu Universaliųjų paslaugų direktyva konkrečiai ir ES teisė bendrai nedraudžia valstybėms narėms reguliuoti ir kitų su numerių perkeliamumu susijusių aspektų siekiant apibrėžtų tikslų;

2. Direktyvos 30 straipsnio 2 dalis apima tik tinklų sujungimo sąnaudas, patirtas dėl telefoninių skambučių srauto nukreipimo į perkeltą numerį, tačiau aiškintina taip, kad joje įtvirtintos normos nedraudžia valstybėms narėms ex ante nustatyti kitų proporcingumo kriterijus atitinkančių komercinių sąlygų numerio perkėlimo paslaugą privalančioms teikti įmonėms, nepriklausomai nuo to, ar jos įvardintos kaip didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintys ūkio subjektai;

3. Direktyvos 30 straipsnio 2 dalis aiškintina kaip nustatanti pareigą numerio perkėlimo kainą grįsti sąnaudomis ir kaip nedraudžianti:

a) nacionalinių reguliavimo priemonių, kurios sąnaudoms apskaičiuoti nustato konkrečią atitinkamų sąnaudų skaičiavimo metodiką;

b) nacionalinių priemonių, kurios ex ante nustato sąnaudų padalinimą tarp operatorių;

c) nacionalinių priemonių, kurios nacionalinei reguliavimo institucijai suteikia teisę ex ante nustatyti operatoriams per apibrėžtą laiką didžiausią užmokestį, kurio perleidėjas gali reikalauti iš gavėjo;

d) nacionalinių priemonių, kurios perleidėjui suteikia teisę taikyti nacionalinės reguliavimo institucijos nustatytą kainą, atleidžiant jį nuo pareigos įrodyti, jog kaina, kurią jis taiko, yra pagrįsta jo patirtomis sąnaudomis.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:50:39
Apie departamentą
Istorija