Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie Europos teisės departamento pateiktas rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-63/06
2006 m. balandžio 12 d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-63/06 UAB "Profisa" prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Ši byla sprendžiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymu priimti prejudicinį sprendimą išaiškinant ar, atsižvelgiant į 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo teksto skirtingomis kalbomis skirtumus, šios Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies f punktas turėtų būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares atleisti nuo akcizų į Europos Bendrijų muitų teritoriją įvežamą etilo alkoholį, esantį šokolado gaminiuose, skirtuose  tiesioginiam vartojimui, kai alkoholio kiekis neviršija 8,5 litrų šimte kilogramų produkto šokolado gaminiuose?

Pateikdamas Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas Europos teisės departamentas rėmėsi tokiais pagrindiniais argumentais:

1. 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus, struktūrų suderinimo (toliau – Direktyva) 20 straipsnyje numatyta, kad minėtos Direktyvos taikymo tikslais terminas „etilo alkoholis“ inter alia apima visus produktus, klasifikuojamus pozicijose KN 2207 ir 2208, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, viršija 1,2 procento, net ir tais atvejais, kai šie produktai yra produkto, klasifikuojamo kitose KN pozicijose, sudedamoji dalis.

2. Iš minėtų Direktyvos nuostatų seka, kad akcizų objektu laikytinas ir etilo alkoholis, esantis bet kokiame produkte, įskaitant ir šokolado gaminius. Direktyvos 27 straipsnio 1 dalyje yra išvardinti atvejai, kai etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai yra atleidžiami nuo akcizų.

3. Kaip Teisingumo Teismas yra ne kartą nurodęs, visos kalbinės Bendrijos nuostatos versijos turi būti iš esmės pripažįstamos lygiavertėmis. Nei viena iš jų neturi būti nulemianti, o į jas turi būti žiūrima kaip į visumą ir jų turinys turėtų būti nustatytas nagrinėjant ne vieną kalbinę versiją atskirai, o remiantis visų kalbinių versijų palyginimu.

4. Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies f punkto lietuviška versija, lyginant ją su kitomis kalbinėmis šios nuostatos versijomis, yra akivaizdžiai netiksli, nes lietuviška versija nenumato tiesioginio vartojimo galimybės, nes joje trūksta kelių žodžių. Todėl, manome, kad negalima vadovautis lietuviška Direktyvos versija, o reikia atsižvelgti į šią nuostata įvairiomis kalbomis.

5. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, kai būtinybė vienodai aiškinti Bendrijos teisės aktus neleidžia atskirai vertinti konkretaus teksto, esant abejonėms reikalaujama, kad jis būtų aiškinamas atsižvelgiant į kitas kalbines versijas. Tačiau pažymėtina, kad kitos Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies f punkto kalbinės versijos dėl jau tiesiogiai pavartoto etilo alkoholio šokolado gaminiuose atleidimo nuo apmokestinimo taip pat nėra visiškai aiškios. Jeigu taip yra, tada tokia nuostata turi būti aiškinama atsižvelgiant į teisės aktų, kurių dalį ji sudaro, bendrą struktūrą ir tikslą.

6. Nustatant Direktyvos tikslą, reikia paminėti, kad ja yra siekiama suderinti  akcizų už alkoholį ir alkoholinius gėrimus struktūras. Direktyva 92/83/EEB kartu su Direktyva 92/12/EEB, kurioje numatytos nuostatos dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir Direktyva 92/84/EEB, kurioje numatyti minimalūs akcizo tarifai taikytini alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams valstybėse narėse sudaro bendrą Bendrijos sistemą, reglamentuojančią alkoholio ir alkoholinių gėrimų prekybą, laikymą, apmokestinimą, kontrolę ir kitus susijusius klausimus. Bendras reglamentavimas EB lygmeniu reikalingas siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, konkurenciją bei mokesčių surinkimą.

7. Išvadą, kad Direktyva iš esmės yra skirta reguliuoti [apmokestinimo akcizais tikslu] geriamiesiems alkoholiniams gėrimams, sustiprina ir Direktyvos 25 straipsnis, kuris nustato, kad „valstybės narės gali grąžinti akcizą, sumokėtą už alkoholinius gėrimus, kurie yra pašalinami iš rinkos, nes dėl savo kokybės ar amžiaus yra netinkami žmonių vartojimui“. Akivaizdu, kad pagal šią nuostatą už šokoladiniuose saldainiuose (kurie nėra alkoholiniai gėrimai) esantį etilo alkoholį susigrąžinti akcizo mokestį (jei jis būtų renkamas), juos pašalinus iš rinkos, būtų negalima, o tai prieštarautų bendrai Direktyvos sistemai ir reguliavimo logikai.

8. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad Direktyva pagrindinis ir esminis tikslas - nustatyti bendrus [žmonėms gerti skirtų] alkoholinių gėrimų ir alkoholio apmokestinimo principus. Tokiu būdu 27 straipsnio paskirtis yra numatyti išimtis, kad produktai, kurie iš esmės nėra skirti vartoti kaip alkoholiniai gėrimai, nebūtų apmokestinami.

9. Akivaizdu, kad tokie produktai, kaip actas ir vaistai arba denatūruotas alkoholis ir alkoholis, vartojamas bet kokiam ne žmonių vartojimui skirto produkto gamybai, taip pat maisto produktai, kurių sudėtyje yra etilo alkoholio, neturi būti apmokestinti, nes tai yra prekės, kuriose yra alkoholio, tačiau jos nėra žmonių vartojamos kaip alkoholiniai gėrimai.

10. Akivaizdu, kad šokoladas, kuriame yra etilo alkoholio, į šį punktą ir yra įtrauktas vadovaujantis tokia logika, nes jis nėra tiesiogiai skirtas vartoti kaip alkoholis ar alkoholinis gėrimas.

11. Manome, kad dėl šios priežasties 27 straipsnio 1 dalies f punktas todėl ir nustato tam tikrą alkoholio kiekio šimte kilogramų šokolado normą, kad nebūtų piktnaudžiaujama šia nuostata naudojant šokoladą kaip savotišką „talpą“ (angl. „container“; panc.- „récipient“, „boîte“) alkoholiniams gėrimams pardavinėti išvengiant akcizo mokesčio mokėjimo. Tačiau jeigu nėra viršijama šioji nustatytoji norma, toks produktas turėtų būti visada atleidžiamas nuo mokesčių.

Remdamasis pateiktais argumentais Europos teisės departamentas nurodė, kad Lietuvos Respublika laikosi nuomonės, kad Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies f punktas turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares atleisti nuo akcizų į Europos Bendrijų muitų teritoriją įvežamą etilo alkoholį, esantį šokolado gaminiuose, skirtuose tiesioginiam vartojimui, kai alkoholio kiekis šiuose gaminiuose neviršija 8,5 litro 100 kilogramų šokolado gaminių.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:47:57
Apie departamentą
Istorija