Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2006 m. birželio 9 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-440/05

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. kovo 14 d. pasitarime priėmė sprendimą įstoti į Europos Teisingumo Teismo nagrinėjamą bylą C-440/05 dėl 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę, pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, pradėtą pagal Europos Bendrijų Komisijos pateiktą ieškinį Europos Sąjungos Tarybai.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Bendrijų Teisingumo Teismo Pirmininkas 2006 m. balandžio 25 d. nutartimi leido Lietuvos Respublikai įstoti į bylą, Europos Teisės departamentas 2006 m. birželio 9 d. parengė ir išsiuntė Lietuvos Respublikos įstojimo į bylą paaiškinimus.

 Byla C-440/05 susijusi su 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę pripažinimu neteisėtu ir jo panaikinimu. Europos Bendrijų Komisija, atsižvelgiant į 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendime byloje C-176/03 (Komisija prieš Tarybą, dar nepaskelbtas Rinkinyje) naudotą funkcinį vertinimą, bei į faktą, kad priemonės, numatytos pamatinio sprendimo 2005/667/TVR 1–10 straipsniuose reiškia baudžiamąsias priemones, reikalingas užtikrinti bendrosios transporto politikos efektyvumą, taip, kaip tai numatyta 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/35/EB dėl taršos iš laivų ir sankcijų už pažeidimus įvedimo, mano, kad dėl jo nedalumo visas pamatinis sprendimas pažeidžia ES sutarties 47 straipsnį ir todėl yra neteisėtas. Įstodama į bylą Lietuvos Respublika palaiko Europos Sąjungos Tarybą, laikydamasi pozicijos, kad 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę, kuriam Lietuvos Respublika savo balsais pritarė Europos Sąjungos Taryboje ir įsipareigojo kartu su kitomis valstybėmis narėmis tinkamai įgyvendinti, yra teisėtas, o tokias, kaip šiame pamatiniame sprendime numatytos, baudžiamąją teisę derinančias nuostatas turi teisę priimti Europos Sąjungos Taryba ir tokie Europos Sąjungos Tarybos veiksmai jokiu būdu nepažeidžia ES sutarties 47 straipsnio.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:05:30
Apie departamentą
Istorija