Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2785
Dabar naršo: 45
Informacija apie 2006 m. gegužės 25 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-55/06

Remdamasis 2006 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucija Nr. 23 Europos teisės departamentas 2006 m. gegužės 25 d. pateikė rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-55/06.

Ši byla sprendžiama pagal Vokietijos teismo Verwaltugsgericht Köln prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2887/2000 dėl atsietos prieigos prie vietinės linijos nuostatų išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje elektroninių ryšių paslaugų teikėjas Arcor pateikė ieškinį dėl Vokietijos reguliavimo institucijos priimto sprendimo, patvirtinančio prieigos įkainius, panaikinimo. Vokietijos teismas, nagrinėjantis Arcor pateiktą ieškinį, Teisingumo Teismo prašo išaiškinti Reglamente (EB) Nr. 2887/2000 didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turinčio operatoriaus atžvilgiu įtvirtinto orientacijos į sąnaudas įpareigojimo turinį. Vokietijos teismui kyla klausimai, ar valstybės narės gali taikyti teorinius analitinius modelius sąnaudų apskaitai, kokios yra nacionalinių institucijų diskrecijos ribos, ar į sąnaudas patenka nusidėvėjimas ir kapitalo kaina.

Pateikdama rašytines pastabas šioje byloje Lietuvos Respublika vadovavosi principu, kad valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos turi plačią diskreciją sprendžiant įpareigojimų ūkio subjektams nustatymo klausimus. Remiantis minėtu principu, rašytinėse pastabose buvo nurodyta, kad siekiant Reglamente (EB) Nr. 2887/2000 įtvirtintų reguliavimo tikslų Reglamentas (EB) Nr. 2887/2000 valstybėms narėms nedraudžia naudoti teorinių analitinių apskaitos modelių notifikuotojo operatoriaus sąnaudų nustatymui. Siekdamos Reglamente (EB) Nr. 2887/2000 įtvirtintų reguliavimo tikslų nacionalinės reguliavimo institucijos turi diskrecijos teisę įgyvendindamos Reglamento (EB) Nr. 2887/2000 1-3 straipsniuose suteiktus įgaliojimus bei vertindamos su tuo susijusius aspektus.

Apie tolesnę bylos C-55/06 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:11:47
Apie departamentą
Istorija