Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2006 m. gruodžio 7 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-353/06

2006 m. gruodžio 7d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-353/06 Stefan Grunkin ir Dorothee Regina Paul prieš Leonhard Matthias Grunkin-Paul ir Standesamt Niebül.

Ši byla sprendžiama pagal Vokietijos teismo Amtsgericht Flensburg prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl EB steigimo sutarties 12 ir 18 straipsnių išaiškinimo.

  Pagrindinėje byloje ieškovai Vokietijos piliečiai Stefan Grunkin ir Dorothee Regina Paul Vokietijos teismui pateikė pareiškimą su prašymu nurodyti Vokietijos civilinės metrikacijos įstaigai pripažinti jų sūnui pagal Danijos teisę suteiktą pavardę Grunkin-Paul, kuri įrašyta Danijoje išduotame gimimo liudijime.

  Vardus reglamentuojančios Vokietijos teisės normos numato galimybę duoti vaikui tik tėvo (Grunkin) arba motinos (Paul) pavardę, o remtis kitos valstybės teise nustatant pavardę galima tik tuomet, jei vienas iš tėvų yra kitos valstybės pilietis (arba yra ir Vokietijos, ir kitos valstybės pilietis) Nacionalinis teismas Teisingumo Teismo klausia, ar atsižvelgiant į EB steigimo sutarties 12 straipsnyje įtvirtintą diskriminacijos draudimą ir į EB 18 straipsnyje kiekvienam Sąjungos piliečiui užtikrintą judėjimo laisvę, galioja Vokietijos kolizinė norma, numatanti, kad pavardžių nustatymo taisyklės priklauso tik nuo pilietybės.

Pateikdamas Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas, Europos teisės departamentas rėmėsi tokiais pagrindiniais argumentais:

1.  Panašaus pobūdžio klausimai jau buvo nagrinėti Teisingumo Teismo 1993 m. kovo 30 d. Sprendime Konstantinidis  ir 2003 m. spalio 2 d. Sprendime Garcia Avello, kuriuose Teisingumo Teismas akcentavo, kad asmens pavardė yra svarbiausias jo tapatybės požymis, todėl Europos Sąjungos pilietis turi teisę visoje Sąjungoje naudotis tokia pavarde, kuri nekeltų abejonių dėl jo tapatybės.

2.   Nagrinėjamoje byloje susidariusi situacija praktiniu požiūriu panaši į aplinkybes Garcia Avello byloje, kurioje, aiškindamas EB sutarties 12 straipsnį, Teisingumo Teismas nurodė, jog nediskriminavimo principas reiškia, kad panašios situacijos neturi būti vertinamos skirtingai, o skirtingos situacijos neturi būti vertinamos vienodai. Tačiau šiuo atveju iš bylos faktinių aplinkybių matyti, kad situacija yra susijusi su Vokietijos piliečių padėtimi jų pilietybės valstybėje. Atsižvelgiant į tai, EB sutarties 12  straipsnio pažeidimo klausimas neturėtų būti nagrinėjamas.

3.  EB sutarties 18 straipsnio 1 dalyje numatytos teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje suteikiamos tiesiogiai kiekvienam Sąjungos piliečiui. Tuo tarpu skirtingų pavardžių turėjimas skirtingose valstybėse narėse galėtų sukelti praktinių sunkumų tiek profesiniame, tiek privačiame gyvenime, kurie, net ir nesant diskriminacijos dėl pilietybės, gali būti vertinami kaip sudarantys kliūtis Sąjungos piliečio teisei laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijose.

4.   Nagrinėjamoje byloje taikytini sprendimuose Garcia Avello ir Konstantinidis suformuluoti principai neturėtų būti aiškinami kaip absoliutūs, kadangi gali būti svarbių priežasčių, leidžiančių nukrypti nuo Sąjungos piliečio teisės visoje ES naudotis tokia pavarde, kuri nekeltų abejonių dėl jo tapatybės. Lietuvos Respublikos atveju  tokiomis priežastimis būtų viešajam interesui priskirtini valstybinės lietuvių kalbos tradicijos ir interesai, reikalaujantys išlaikyti vyriškąsias ir moteriškąsias lietuviškų pavardžių formas.

Remdamasis pateiktais argumentais Europos teisės departamentas nurodė, kad Lietuvos Respublika laikosi nuomonės, jog valstybės narės teisės norma, numatanti, kad pavardžių nustatymo taisyklės priklauso tik nuo pilietybės, tuo atveju, jeigu tokia nuostata lemia skirtingų pavardžių turėjimą skirtingose valstybėse narėse, yra nesuderinama su EB sutarties 18 straipsnio 1 dalimi tiek, kiek ja nėra siekiama užtikrinti svarbesnių viešųjų interesų, tokių, kaip valstybinės kalbos interesai ir tradicijos.

Apie tolesnę bylos C-353/06 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:12:58
Apie departamentą
Istorija