Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Tesingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-190/06

Pateiktos pastabos svarstomoje Belgacom Mobile SA byloje dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų

Remdamasis 2006 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucija Nr. 36 Europos teisės departamentas 2006 m. rugpjūčio 10 d. pateikė Lietuvos Respublikos rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-190/06 Belgacom Mobile SA.

Ši byla sprendžiama pagal Belgijos teismo Cour d‘appel de Bruxelles prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos Direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų Direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų Direktyva) ir kitų ES teisės aktų nuostatų išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje Belgijos teismas nagrinėja ginčą tarp dviejų Belgijos elektroninių ryšių paslaugų teikėjų The Phone Company ir Belgacom Mobile. Belgijos teismui iškilo klausimų dėl GSM skirstytuvais (angl. GSM gateways) teikiamų paslaugų teisinio režimo pagal ES elektroninių ryšių reguliavimo sistemą, todėl buvo nuspręsta pateikti Teisingumo Teismui prašymą priimti prejudicinį sprendimą. Belgijos teismas Teisingumo Teismui pateikė eilę klausimų, susijusių su prieigos samprata, tai pat su paslaugų, teikiamų naudojant tokius skirstytuvus, teikimo sąlygomis ir kainomis.

Pateikdamas Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas Europos teisės departamentas rėmėsi argumentais, kad prieigos samprata turi būti aiškinama atsižvelgiant į jos požymius (prieigos prie priemonių ar paslaugų suteikimas ir tikslas – teikti elektroninių ryšių paslaugas); kainų grindimo sąnaudomis principas turi būti aiškinamas vadovaujantis pozicija, kad sąnaudos turi būti tiesiogiai susijusios su sąnaudas sąlygojančiu veiksniu, o nacionalinių reguliavimo institucijų turimos galios taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų vykdomas funkcijas ir ES bei nacionalinės teisės nustatomus ginčų sprendimo terminus bei teismų turimas galias vertinti nustatytų laikinųjų priemonių teisėtumą.

Remdamasi nurodytais argumentais, Lietuvos Respublika pasiūlė į Belgijos teismo pateiktus klausimus atsakyti taip:

1. Paslaugų, leidžiančių išvengti sujungimo taškų, teikimas trečiosioms šalims laikytinas elektroninių ryšių paslauga, nes tokios paslaugos esmę sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, todėl SIM kortelių naudojimas GSM tinklų siųstuvuose tokiais, kaip pagrindinėje byloje aptariamais atvejais, laikytinas viena iš prieigos formų; 2. Investavimo išlaidos, susijusios su sujungimo taškais, negali būti priskiriamos nustatant GSM tinklų sietuvo naudojimo tarifus, o nustatymas skirtingų tarifų už „on net” ryšį ir ryšį naudojant GSM tinklų siųstuvus pažeistų nediskriminavimo įpareigojimą; 3. Bendrijos elektroninių ryšių reguliavimo sistemos teisės aktai turi būti aiškinami taip, kad nacionalinės reguliavimo institucijos turi teisę nustatyti tokios trukmės laikinas priemones, kokia, jų nuomone, yra būtina kiekvienu konkrečiu atveju.

Apie tolesnę bylos C-190/06 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:15:40
Apie departamentą
Istorija