Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2006 m. rugpjūčio 2 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-148/06

Reikalavimas raštu pateikti duomenis, kai atmetami mažos kainos pasiūlymai- laikytinas bendruoju EB principu

Remdamasis 2006 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezoliucija Nr. 31 Europos teisės departamentas 2006 m. rugpjūčio 2 d. pateikė rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-148/06 Societa Cooperative Santorso prieš Comune di Torino.

Ši byla sprendžiama pagal Italijos teismo Consiglio di Stato prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 1997 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nuostatų išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje ieškovė Societa Cooperative Santorso pateiktu ieškiniu apskundė Turino savivaldybės (Comune di Torino) veiksmus, kurie ieškovės nuomone prieštarauja Italijos teisės aktams. Italijos teismas Teisingumo Teismo iš esmės klausia, ar Direktyvos 97/37/EEB 30 straipsnio 4 dalyje arba Direktyvos 2004/18/EB 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad prieš atmesdama neįprastai mažos kainos pasiūlymus perkančioji organizacija privalo raštu pareikalauti pateikti reikalingus duomenis, yra bendrasis Bendrijos teisės principas, kuris taikytinas ir tais atvejais, kai pirkimo sutarčių vertės nesiekia direktyvose nustatytos ribos. Sprendimas šioje byloje turėtų išaiškinti, ar kai kurie EB viešųjų pirkimų direktyvose įtvirtinti principai laikytini bendraisiais Bendrijų teisės principais ir dėl to taikytini vertinant nacionalinės teisės aktų atitiktį Bendrijos teisei nepriklausomai nuo viešųjų pirkimų vertės.

Lietuvos Respublika, atsižvelgdama į tinkamo viešųjų pirkimų reglamentavimo svarbą užtikrinant įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas, taip pat ankstesnę Teisingumo Teismo praktiką šioje srityje, pateikė argumentus, kurie, jos manymu, atskleidžia, kad Direktyvos 97/37/EEB 30 straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 2004/18/EB 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas yra bendrasis Bendrijos teisės principas.

Apie tolesnę bylos C-148/06 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:17:04
Apie departamentą
Istorija