Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie rezoliuciją teikti rašytines pastabas byloje C-341/05

2006 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė rezoliuciją pateikti rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo svarstomoje byloje C-341/05 dėl Švedijos darbo teismo prašymo Europos Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą byloje Laval un Partneri Ltd prieš Švedijos statybos sektoriaus profesinę sąjungą ir Elektrikų profesinę sąjungą.

Pagrindinėje byloje Švedijos teisme ieškovė – Latvijos statybų bendrovė Laval un Partneri Ltd – pateikė ieškinį siekdama žalos, kurią atsakovės (Švedijos statybų sektoriaus ir elektrikų profesinės sąjungos) sukėlė blokuodamos Laval un Partneri Ltd veiklą Švedijoje, atlyginimo. Nuo 2004 m. gegužės mėn. ieškovė siekė teikti statybos paslaugas Švedijoje. 2004 m. birželio mėn. atsakovės (statybos sektoriaus ir elektrikų profesinės sąjungos) pradėjo reikalauti, kad Laval un Partneri Ltd pasirašytų su jomis kolektyvinę sutartį. Latvijos bendrovei atsisakius pasirašyti tokią kolektyvinę sutartį (be kitų priežasčių, motyvuojant ir tuo, kad ji turėjo sudariusi sutartis su Latvijos profsąjungomis) Švedijos profsąjungos pradėjo ir tęsė blokados formos streiką faktiškai trukdydamos bendrovei vykdyti veiklą. Tokie profesinių sąjungų veiksmai yra leidžiami pagal Švedijos teisę.

Ieškovė Laval un Partneri Ltd teigimu, profsąjungų veiksmai pažeidžia laisvą paslaugų judėjimą pagal EB steigimo 49 straipsnį, nediskriminavimo principą pagal EB sutarties 12 straipsnį bei 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje nuostatas.

Besikreipiantis Švedijos teismas Europos Teisingumo Teismui pateikė tokius klausimus:

1.      Ar profesinių sąjungų taikomas boikotas, siekiant priversti paslaugų teikėją iš užsienio valstybės pasirašyti kolektyvinę sutartį dėl darbo sąlygų, jei tokie veiksmai atitinka nacionalinę teisę, skirtą įgyvendinanti Direktyvą 96/71/EB, atitinka paslaugų judėjimo laisvę bei nediskriminavimo principą pagal EB sutartį bei Direktyvą 96/71/EB?

2.      Ar EB sutarties nuostatoms dėl paslaugų teikimo laisvės ir nediskriminavimo principo bei Direktyvai 96/71/EB prieštarauja nacionalinės teisės nuostatos, kurių taikymas iš esmės reiškia, kad Švedijoje sudarytos kolektyvinės sutartys turi pirmenybę kitose valstybėse narėse sudarytų kolektyvinių sutarčių atžvilgiu ir kad pastarųjų atžvilgiu galima taikyti tokias priemones kaip boikotas  ?

Šia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 9 d. rezoliucija Nr. 1 Europos teisės departamentas buvo įgaliotas pateikti rašytines Lietuvos Respublikos pastabas šioje Europos Teisingumo Teismo byloje. Lietuvos Respublika savo pastabas Teisingumo Teismui turi pateikti iki š.m. sausio 22 d.

 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:50:58
Apie departamentą
Istorija