Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2006 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtą rezoliuciją pateikti rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-303/06

2006 m. spalio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė rezoliuciją Nr. 53 pateikti rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teismo svarstomoje byloje C-303/06. Šioje byloje Jungtinės Karalystės teismas Employment Tribunal London South 2006 m. liepos 6 d. nutartimi kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu priimti preliminarų nutarimą byloje S. Coleman prieš Attridge Law ir Stewe Law dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje Jungtinės Karalystės teisme ieškovė Coleman pateikė ieškinį dėl žalos atlyginimo prieš savo buvusi darbdavį, remdamasi tuo, kad ji buvo darbdavio diskriminuojama dėl to, kad turi neįgalų vaiką. Nacionalinis teismas Teisingumo Teismo iš esmės klausia, ar Direktyva 2000/78/EB suteikia apsaugą nuo tiesioginio diskriminavimo ir priekabiavimo tik patiems direktyvoje nurodytiems asmenis (šioje byloje – neįgaliems asmenims), ar taip pat ir darbuotojams, kurie nors patys ir nėra neįgalūs, bet kuriems dėl jų ryšio su neįgaliu asmeniu sudaromos nepalankesnės sąlygos ir jie patiria priekabiavimą. Byloje keliami principiniai Direktyvos interpretavimo klausimai, šios bylos baigtis turės tiesioginės ir lemiamos įtakos neįgalių asmenų padėčiai visoje Europos Sąjungoje.

Tarybos direktyvos 2000/78/EB 2 straipsnio 2 dalies a punkto formuluotė (liet. k. „dėl bet kurios iš 1 straipsnyje nurodytų priežasčių“, angl. k. „on grounds of ...disability“) gali būti aiškinama dvejopai – tiek taip, kad direktyva uždraudžia tokią diskriminaciją, kai prastesnės sąlygos asmeniui taikomos dėl jo paties negalios (ar kitų Direktyvoje nurodytų pagrindų – amžiaus, lytinės orientacijos, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų), tiek taip, kad vienodas požiūris turi būti užtikrinamas taip ir tokiu atveju, kai asmuo pastatomas į prastesnę padėtį tiek dėl savo, tiek dėl susijusių asmenų (šeimos narių) priklausymo tam tikrai asmenų grupei (šioje byloje – asmenų su negalia). Pastarasis aiškinimas būtų labiau pagrįstas atsižvelgiant į Direktyvos tikslą – įgyvendinti valstybėse narėse vienodo požiūrio principą. Būtent tokią poziciją, t.y. kad darbuotoją draudžiama diskriminuoti ne tik dėl jo paties negalios, bet ir negalios pagrindu apskritai (pavyzdžiui todėl, kad jo artimieji yra neįgalūs), palaiko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo 2006 m. spalio 13 d. rezoliucija įgaliojo Europos teisės departamentą pateikti rašytines Lietuvos Respublikos pastabas Europos Teisingumo Teismo byloje Coleman. Lietuvos Respublika savo pastabas Teisingumo Teismui turi pateikti iki š.m. spalio 25 d.

Apie tolesnę bylos C-303/06 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:24:29
Apie departamentą
Istorija