Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2006 spalio 31 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-303/06

2006 m. spalio 31 d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-303/06 S. Coleman prieš Attridge Law ir Stewe Law.

Ši byla sprendžiama pagal Jungtinės Karalystės teismo Employment Tribunal London South prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 79, (toliau – Direktyva 2000/78/EB), išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje Jungtinės Karalystės teisme ieškovė Coleman pateikė ieškinį dėl žalos atlyginimo prieš savo buvusi darbdavį, remdamasi tuo, kad ji buvo darbdavio diskriminuojama dėl to, kad turi neįgalų vaiką. Nacionalinis teismas Teisingumo Teismo iš esmės klausia, ar Direktyva 2000/78/EB suteikia apsaugą nuo tiesioginio diskriminavimo ir priekabiavimo tik patiems direktyvoje nurodytiems asmenis (šioje byloje – neįgaliems asmenims), ar taip pat ir darbuotojams, kurie nors patys ir nėra neįgalūs, bet kuriems dėl jų ryšio su neįgaliu asmeniu sudaromos nepalankesnės sąlygos ir jie patiria priekabiavimą. Byloje keliami principiniai Direktyvos aiškinimo klausimai, šios bylos baigtis turės tiesioginės ir lemiamos įtakos neįgalių asmenų padėčiai visoje Europos Sąjungoje.

Pateikdamas Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas Europos teisės departamentas rėmėsi tokiais pagrindiniais argumentais:

  1. Tarybos direktyvos 2000/78/EB nuostatos (2 straipsnio 2 dalies a punktas ir 2 straipsnio 3 dalis) nėra suformuluotos taip, kad pažodžiui reikštų diskriminacijos uždraudimą tik dėl paties asmens, pavyzdžiui, negalios.
  2. Direktyvos 1 straipsnyje, numatančiame Direktyvos tikslus, nėra nieko, kas leistų teigti, kad formuluotė turėtų reikšti tik diskriminaciją dėl paties asmens negalios. Būtent į šį Direktyvos 1 straipsnį ir daromos nuorodos byloje nagrinėjamose Direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a punkto ir  2 straipsnio 3 dalies nuostatose.
  3. Tiesioginės diskriminacijos bei priekabiavimo apibrėžimai konkrečiai nenurodo, kieno negalia turima omenyje – diskriminuojamo asmens negalia, ar bet kokio asmens diskriminavimas, jei jis kyla dėl kito, susijusio asmens negalios, bet nuostatos formuluotė per se neapsiriboja tuo, kad diskriminacija laikoma tik neįgalių asmenų diskriminavimas dėl jų negalios
  4. Direktyvos 2000/78/EB teisinis pagrindas yra EB sutarties 13 straipsnis, kurio tikslas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomone, yra imtis priemonių tam, kad tam tikri požymiai visuomenėje apskritai nebebūtų reikšmingi kaip atskiriantieji faktoriai. Nuostatos tikslas nėra susijęs išimtinai su tuo, kad Bendrija turės galių imtis priemonių tik dėl šiais požymiais pasižyminčių asmenų
  5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomone, pagal EB Sutarties 13 straipsnyje bei Direktyvos 2000/78/EB preambulėje įtvirtintus tikslus ir Direktyvoje naudojamas skirtingas „dėl negalios“ ir „neįgaliųjų asmenų“ formuluotes matyti, kad šia Direktyva siekiama kovoti prieš diskriminaciją negalios pagrindu apskritai, o ne vien tik prieš konkretaus negalią turinčio asmens diskriminaciją.
  6. Nagrinėjamos nuostatos skirtos apskritai panaikinti elgesį, kuris trukdo įgyvendinti vienodo požiūrio principą Direktyvos 3 straipsnyje nurodytose srityse. Dėl vienodo požiūrio principo nesilaikymo gali nukentėti ir asmuo, neturintis negalios. Pavyzdžiui, per savo diskriminuojančio pobūdžio elgesį su įgaliuoju asmeniu darbdavys parodo savo požiūrį į neįgaliuosius asmenis, kuris būtent ir pažeidžia vienodo požiūrio principą.

Remdamasis pateiktais argumentais Europos teisės departamentas nurodė, kad Lietuvos Respublika laikosi nuomonės, kad Direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a punktas ir 2 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinami taip, kad jie draudžia diskriminavimą (ir, atitinkamai, priekabiavimą) asmens negalios pagrindu taip pat ir tokiais atvejais, kai pats asmuo nėra neįgalus, tačiau yra diskriminuojamas dėl su juo susijusio asmens negalios.

Apie tolesnę bylos C-303/06 eigą informuosime Europos teisės departamento interneto svetainėje.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:18:55
Apie departamentą
Istorija