Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2785
Dabar naršo: 45
Informacija apie 2007 m. balandžio 19 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme priimtą sprendimą byloje 295/05

2009 m. balandžio 19 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-295/05 Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) prieš Transformatión Agraria SA (TRAGSA) ir Administración del Estado, kurioje 2005 m. balandžio 1 dieną į Europos Teisingumo Teismą kreipėsi Ispanijos Aukščiausiasis teismas (Tribulal Supremo) prašydamas priimti prejudicinį sprendimą pagal EB steigimo sutarties 234 straipsnį.

Pagrindiniame procese ginčas kilo tarp ASEMFO (Nacionalinės miškų asociacijos) bei Transformatión Agraria SA (TRAGSA) bei Ispanijos Valstybės administracijos dėl TRAGSA teisinio statuso. Minėtas subjektas pagal nacionalinę teisę yra priskiriamas valstybės administracijos daliai, kuriai valstybė kasmet patiki nemažai darbų, tarp jų ir susijusių su gaivalinių nelaimių likvidavimu. Tačiau tokia situacija iš esmės netenkina kitų ūkio subjektų, kurie veikia nacionalinėje Ispanijos rinkoje. Atsižvelgiant į dideles darbų apimtis besikreipiantis nacionalinis teismas siekia išsiaiškinti kokią įtaką turi ES teisė vieną ar kitą subjektą priskiriant ūkio subjektams konkurencijos ir viešųjų pirkimų teisės prasme.

Europos teisės departamentas, įgaliotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 lapkričio 15 d. rezoliucija Nr.31, kurios priėmimą iniciavo Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, šioje byloje pateikė rašytines pastabas, tačiau Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priėmė priešingą sprendimą.

Dėl pirmojo klausimo, kuriuo buvo siekiama sužinoti, ar EB 86 straipsnio 1 dalis draudžia TRAGSA teisinį statusą, Europos Bendrijų Teisingumo Teismas pasisakė, jog neturi faktinės ir teisinės informacijos, būtinos naudingai atsakyti į šį klausimą. Todėl pirmas klausimas pripažintas nepriimtinu.

Antruoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė sužinoti, ar  Direktyvos 93/36 ir 93/37 su pakeitimais, padarytais Direktyvomis 97/52, 2001/78 ir 2004/18, draudžia tokį teisinį statusą, kokį turi TRAGSA, leidžiantį jai vykdyti operacijas išvengiant šiomis direktyvomis numatytos tvarkos taikymo. Įvertinęs ankstesnę praktiką tuo klausimu, Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priėjo prie išvados, jog Direktyvos 92/50, 93/36 ir 93/37 nedraudžia tokio teisinio statuso, kokį turi TRAGSA, leidžiančio jai, kaip valstybės įmonei ir įvairių viešosios valdžios institucijų instrumentinei priemonei bei techninei tarnybai, vykdyti operacijas išvengiant šių direktyvų numatytos tvarkos taikymo, jei, pirma, atitinkamos viešosios valdžios institucijos šią įmonę kontroliuoja analogiškai kaip savo tarnybas ir, antra, pagrindinę veiklos dalį tokia įmonė vykdo su šiomis institucijomis. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas nustatė, kad minėtoje byloje abi sąlygos buvo išpildytos, ir pasisakė, jog atsižvelgiant į atsakymą, kuris pateiktas į antrąjį klausimą, į trečiąjį klausimą atsakyti nereikia.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:32:48
Apie departamentą
Istorija