Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. birželio 28 d. generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-440/05

2007 m. birželio 28 d. buvo paskelbta generalinio advokato Mazàk išvada Europos Teisingumo Teismo nagrinėjamoje byloje C-440/05 dėl 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę, pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo, pradėtoje pagal Europos Bendrijų Komisijos pateiktą ieškinį Europos Sąjungos Tarybai.

Lietuvos Respublika kartu su dar 19 valstybių narių palaikė Europos Sąjungos Tarybą, laikydamasi pozicijos, kad 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę, kuriam Lietuvos Respublika savo balsais pritarė Europos Sąjungos Taryboje ir įsipareigojo kartu su kitomis valstybėmis narėmis tinkamai įgyvendinti, yra teisėtas, o tokias, kaip šiame pamatiniame sprendime numatytos, baudžiamąją teisę derinančias nuostatas Europos Sąjungos Taryba turi teisę priimti ES sutarties „trečiojo“ ramsčio rėmuose, o ne kaip Bendrijos teisės priemonę.

Tačiau generalinis advokatas šioje byloje palaikė ieškovės - Komisijos – poziciją, o ne valstybių narių ir Tarybos nuomonę. Generalinis advokatas pažymėjo, jog atsižvelgiant į 2005 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-176/03, kompetencija imtis Bendrijai priemonių baudžiamosios teisės srityje yra pagrįsta būtinybe užtikrinti Europos Bendrijų teisės efektyvumą. Tačiau nustatyti baudžiamąsias sankcijas gali būti reikalinga ne tik aplinkos apsaugos srityje, kuri buvo nagrinėjama šiame ankstesniame teismo sprendime, bet ir kitų Bendrijos politikos sričių veiksmingam įgyvendinimui. Todėl, generalinio advokato nuomone, Bendrijos teisės aktų leidėjas gali reikalauti valstybių narių kriminalizuoti konkretų elgesį ir nustatyti efektyvias, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, kai tai yra reikalinga siekiant užtikrinti efektyvų Europos Bendrijos teisės įgyvendinimą ir būtina kovojant su sunkiais pažeidimais tam tikroje srityje.

Taigi generalinis advokatas padarė išvadą, kad ginčijamos baudžiamojo pobūdžio priemonės turi būti priimtos I ramstyje, ir atitinkamai todėl Tarybos  pamatinis sprendimas 2005/667/TVR, kuris buvo priimtas pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį, turi būti pripažintas negaliojančiu. Kita vertus generalinis advokatas visgi palaikė valstybių narių nuomonę, kad pagal subsidiarumo principą pačios valstybės narės, o ne Bendrija gali geriau nuspręsti, kokios konkrečios sankcijos laikytinos efektyviomis, proporcingomis ir atgrasančiomis sankcijomis, o procesinio pobūdžio nuostatos turi būti priimtos III ramsčio rėmuose.

Generalinio advokato nuomonė Europos Teisingumo Teismo neįpareigoja, o Teismo sprendimas, tikėtina, bus priimtas šių metų pabaigoje. Apie tolesnę bylos eigą informuosime Europos teisės departamento svetainėje: www.etd.lt 

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:13:29
Apie departamentą
Istorija