Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. birželio 28 d. generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-262/06

2007 m. birželio 28 d. buvo paskelbta generalinio advokato Ruiz-Jarabo Colomer išvada Europos Bendrijų Teisingumo Teismo nagrinėjamoje byloje C-262/06 Deutsche Telekom, kurioje Lietuvos Respublika 2006 m. spalio 5 d. pateikė rašytines pastabas.

Byla Deutsche Telekom Teisingumo Teisme sprendžiama pagal Vokietijos teismo prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir išaiškinti, ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) pereinamojo laikotarpio nuostatas reikia suprasti taip, kad didelę įtaką rinkoje turinčiam ūkio subjektui iki Pagrindų direktyvos ir Universaliųjų paslaugų direktyvos įsigaliojimo ir perkėlimo į nacionalinę teisę momento nustatytas įpareigojimas gauti leidimą balso telefonijos paslaugų tarifų galutiniams paslaugų gavėjams taikymui turi būti taikomas ir toliau, jei šis įpareigojimas buvo nustatytas įstatymu, o ne administraciniu teisės aktu.

Generalinis advokatas Ruiz-Jarabo Colomer, palaikydamas Lietuvos Respublikos poziciją, išvadoje nurodo, kad pereinamojo laikotarpio nuostatų, numatančių tęstinį tam tikrų įpareigojimų taikymą, įtvirtinimas grindžiamas siekiu užtikrinti teisinį tikrumą ir reguliavimo sistemos stabilumą. Atsižvelgiant į tai Pagrindų direktyvos 27 straipsnio pirmasis sakinys ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 16 straipsnio 1 dalies a) punktas, įtvirtinantys pereinamojo laikotarpio nuostatas, turi būti aiškinami plačiai ir todėl apima visus pagal anksčiau galiojusį reguliavimą operatoriams nustatytus įpareigojimus, nepriklausomai nuo to, ar šie įpareigojimai yra įtvirtinti įstatymu ar administraciniu teisės aktu. Generalinio advokato nuomone, didelę įtaką rinkoje turinčiam ūkio subjektui nustatytas įpareigojimas gauti leidimą balso telefonijos paslaugų tarifų galutiniams paslaugų gavėjams taikymui privalo būti paliekamas galioti pereinamuoju laikotarpiu.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:13:13
Apie departamentą
Istorija