Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. birželio 7 d. generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-241/06

 

2007 m. birželio 7 d. buvo paskelbta generalinės advokatės Eleanor Sharpston išvada byloje Lämmerzahl (C-241/06), kurioje Lietuvos Respublika pateikė savo pastabas. Šioje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismui pateikė Vokietijos teismas, kuris prašo išaiškinti, ar Tarybos direktyvos 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo 1 straipsniui neprieštarauja tai, kad dalyviui atimama teisė prašyti peržiūrėti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, jei dalyvis per nacionalinėje teisėje nustatytą apskundimo terminą dėl savo kaltės neužginčijo sudarant viešojo pirkimo sutartį padaryto pažeidimo. Šis pažeidimas yra susijęs su viešojo pirkimo sutarties vertės nustatymu ir pranešimo apie viešąjį pirkimą paskelbimu. Taip pat nacionalinis teismas klausė, ar turi būti keliami ypatingi reikalavimai sutarties vertės nustatymui reikšmingai informacijai, pateikiamai pranešime apie viešąjį pirkimą, kad iš pateiktos informacijos būtų galima tinkamai įvertinti sutarties vertę.

Generalinė advokatė Eleanor Sharpston nurodė, kad į šiuos klausimus turi būti atsakyta kartu. Palaikydama Lietuvos Respublikos poziciją ji pažymėjo, kad terminas, per kurį dalyvis gali apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimą, neturi pažeisti efektyvumo principo, t. y. toks terminas turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kai dalyvis turi pilną ir objektyvią informaciją apie konkursą, pagal kurią jis, kaip protingas, gerai informuotas ir stropus dalyvis, gali nustatyti viešojo pirkimo vertę. Todėl Tarybos direktyvos 89/665/EEB nuostatos nebūtų pažeistos tik tuo atveju, jei dalyviui, praleidusiam nacionalinėje teisėje numatytą apskundimo terminą, būtų atimta teisė prašyti peržiūrėti vėlesnius sprendimus, kai toks terminas nepadaro apskundimo teisės praktiškai neįmanomos ar pernelyg sudėtingai įgyvendinamos.

 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:13:43
Apie departamentą
Istorija