Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2785
Dabar naršo: 45
Informacija apie 2007 m. gruodžio 13 d. Generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-147/06

2007 m. lapkričio 27 d. generalinis advokatas M. D. Ruiz‑Jarabo Colomer paskelbė savo išvadą sujungtose bylose C‑147/06 SECAP prieš Comune di Torino ir C-148/06 Societa Cooperative Santorso prieš Comune di Torino.

Šios bylos sprendžiamos pagal Italijos teismo Consiglio di Stato prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 1997 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo nuostatų išaiškinimo.

Pagrindinėse bylose ieškovės SECAP ir Societa Cooperative Santorso apskundė Turino savivaldybės (Comune di Torino) veiksmus, kurie, jų nuomone, prieštarauja Italijos teisės aktams. Konkrečiai šios bendrovės apskundė tai, kad vykdydama viešojo pirkimo konkursus (kurie pagal savo vertę nepatenka į Bendrijos viešųjų pirkimų direktyvų taikymo apimtį) savivaldybė automatiškai neatmetė neįprastai mažos kainos pasiūlymų (kaip numatyta Italijos teisės aktuose), o paprašė papildomos informacijos apie kainą ir gavusi šią informaciją atitinkamas neįprastai mažos kainos pasiūlymus pateikusias bendroves paskelbė konkurso laimėtojomis.

Italijos teismas Teisingumo Teismo iš esmės klausia, ar Direktyvos 97/37/EEB 30 straipsnio 4 dalyje arba Direktyvos 2004/18/EB 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas, kad prieš atmesdama neįprastai mažos kainos pasiūlymus perkančioji organizacija privalo raštu pareikalauti pateikti reikalingus duomenis, yra bendrasis Bendrijos teisės principas, kuris taikytinas ir tais atvejais, kai pirkimo sutarčių vertės nesiekia direktyvose nustatytos ribos. Teisingumo Teismo sprendimas šioje byloje turėtų išaiškinti, ar kai kurie Bendrijos viešųjų pirkimų direktyvose įtvirtinti principai laikytini bendraisiais Bendrijos teisės principais ir dėl to taikytini vertinant nacionalinės teisės aktų atitiktį Bendrijos teisei nepriklausomai nuo viešųjų pirkimų vertės.

Generalinio advokato nuomone, tokia nacionalinė taisyklė, pagal kurią turi būti automatiškai, be galimybės paprašyti papildomos informacijos, atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymai, prieštarauja Bendrijos viešųjų pirkimų skirtyje taikomiems laisvos konkurencijos, administracinio skaidrumo ir diskriminacijos dėl pilietybės draudimo principams, taip pat gero administravimo principui.

Priminsime, kad siekdama sustiprinti Lietuvos bendrovių galimybes dalyvauti ir laimėti kitose valstybėse narėse vykdomus viešųjų pirkimų konkursus Lietuvos Respublikos Vyriausybė šioje byloje laikosi panašios pozicijos, t. y. jog Direktyvos 97/37/EEB 30 straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 2004/18/EB 55 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas principas yra bendrasis Bendrijos teisės principas, ir šią poziciją išdėstė Teisingumo Teismui pateiktose rašytinėse pastabose, taip pat posėdyje Teisingumo Teisme.« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:14:10