Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2785
Dabar naršo: 45
Informacija apie 2007 m. lapkričio 22 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme priimtą sprendimą byloje C-262/06

2007 m. lapkričio 22 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-262/06 Deutsche Telekom, kurioje Lietuvos Respublika 2006 m. spalio 5 d. pateikė rašytines pastabas.

Byla Deutsche Telekom Teisingumo Teisme buvo sprendžiama pagal Vokietijos teismo prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir išaiškinti, ar 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) ir 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva) pereinamojo laikotarpio nuostatas reikia suprasti taip, kad reikia palikti laikinai galioti anksčiau galiojusioje valstybės vidaus teisėje numatytą įstatyminę pareigą didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams gauti leidimą balso telefonijos paslaugų tarifų taikymui, ir su tuo susijusį, pareigą gauti leidimą nustatantį administracinį teisės aktą.

Europos Teisingumo Teismas nagrinėdamas pateiktą klausimą palaikė generalinio advokato Ruiz-Jarabo Colomer ir Lietuvos Respublikos poziciją ir nurodė, kad Pagrindų direktyvos ir Universaliųjų paslaugų direktyvos pereinamojo laikotarpio nuostatomis buvo siekiama išvengti bet kokio teisinio vakuumo tarp ankstesnės ir naujosios elektroninių ryšių reguliavimo sistemos, užtikrinti teisinį tikrumą ir reguliavimo sistemos stabilumą. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pereinamojo laikotarpio nuostatomis siekiama užtikrinti tęstinumą tarp ankstesnės ir naujosios reguliavimo sistemos, neatsižvelgiant į tai, koks yra operatoriams nustatytų įpareigojimų pobūdis ir pagrindas. Atsižvelgdamas į šiuos argumentus, Teisingumo Teismas nurodė, kad Pagrindų direktyvos 27 straipsnio ir Universaliųjų paslaugų direktyvos 16 straipsnio nuostatos, turi būti aiškinamos taip, jog reikia palikti laikinai galioti valstybės vidaus teisėje prieš įsigaliojant naujajai reguliavimo sistemai didelę įtaką atitinkamoje rinkoje turintiems ūkio subjektams nustatytą įstatyminę pareigą gauti leidimą balso telefonijos paslaugų tarifų taikymui, ir su tuo susijusius, pareigą gauti leidimą nustatančius administracinius teisės aktus.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:37:38