Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos pateiktą Europos Bendrijų Komisijai ieškinį Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme byloje T-262/07

2007 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublika pateikė ieškinį Europos Bendrijų Komisijai dėl 2007 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimo K(2007)1979 galutinis dėl žemės ūkio produktų, išskyrus cukrų, perteklinių atsargų nustatymo ir dėl jų pašalinimo, susijusio su Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos įstojimu į ES, finansinių pasekmių, (toliau − Ginčijamas sprendimas) pripažinimo negaliojančiu arba, alternatyviai, negaliojančiu ta apimtimi, kiek jis skirtas Lietuvos Respublikai.

Ginčijamu sprendimu Komisija, įgyvendindama Stojimo akto nuostatas, skirtas užtikrinti, kad prieš stojimą į Europos Sąjungą naujosiose valstybėse narėse nebūtų kaupiamos didesnės nei įprasta žemės ūkio produktų atsargos, apskaičiavo naujosiose valstybėse narėse stojimo metu buvusius nustatytų maisto produktų kiekius ir, nusprendusi, kad tam tikrų produktų naujosiose valstybėse buvo sukauptas perteklius, skyrė baudas aštuonioms naujosioms valstybėms narėms, susijusias su tariamai perteklinių atsargų pašalinimu. Lietuvos Respublika yra įsitikinusi, kad Ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, ir todėl ieškiniu prašo Pirmosios instancijos teismo pripažinti jį negaliojančiu. Ši Komisijos sprendimą Teismui taip pat apskundė Lenkija, Čekija bei Slovakija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo ieškinyje remiasi tuo, kad Stojimo aktas EB Komisijai nesuteikia įgaliojimų skirti baudų pobūdžio mokėjimų valstybėms narėms, o taip pat teigia, kad priimdama Ginčijamą sprendimą Komisija pažeidė kai kurias Stojimo akto nuostatas (IV priedo 4 dalies 2 punkto ir Stojimo akto 41 straipsnį), o taip pat bendruosius Bendrijos teisės principus (be kitų, teisinio tikrumo, nediskriminavimo, skaidrumo ir gero administravimo). Savo ieškiniu Lietuvos Respublikos Vyriausybė remiasi taip pat tuo, kad Komisija pažeidė pareigą tinkamai pagrįsti ir motyvuoti savo sprendimą, ypač ta prasme, kad Ginčijamame sprendime nepagrindžiama, ar (ir kokia suma) Europos Bendrija dėl tariamų perteklinių atsargų šalinimo patyrė realių finansinių išlaidų, kurias padengti turėtų valstybės narės. Galiausia ieškinyje remiamasi tuo, kad Komisija padarė akivaizdžių vertinimo klaidų neįvertindama valstybių narių atlikto atsargų apskaičiavimo, bei neatsižvelgdama į specifinių ir objektyvių atsargų pieno sektoriuje susidarymo aplinkybes.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos ieškinio kopija yra perduota atsakovei, EB Komisijai, kuri per 2 mėnesius turi pateikti atsiliepimą į ieškinį. Apie tolimesnę bylos eigą informuosime Europos teisės departamento puslapyje.


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 10:25:01
Apie departamentą
Istorija