Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. sausio 18 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme priimtą sprendimą byloje C-220/05

Pranešame, kad 2007 m. sausio 18 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-220/05, kurioje dėl prejudicinio sprendimo kreipėsi Tribunal administratif de Lyon (Prancūzija), prašydamas išaiškinti 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo, iš dalies pakeistos 1997 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/52/EB (toliau – Direktyva), nuostatas.

Šioje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu buvo pateiktos rašytinės pastabos, kurias parengė Europos teisės departamentas ir kuriose atsispindi Viešųjų pirkimų tarnybos suformuluota pozicija. Teisingumo Teismas atsižvelgė į Lietuvos Respublikos Vyriausybės poziciją ir nusprendė, kad:

1. Sutartis, kuria pirmoji perkančioji organizacija paveda antrajai perkančiajai organizacijai atlikti darbą, yra viešojo darbų pirkimo sutartis Direktyvos 1 straipsnio a punkto prasme, nepaisant to, ar yra numatyta, jog pirmoji perkančioji organizacija yra viso šio darbo ar jo dalies savininkė ar ja tampa.

2. Nustatant sutarties vertę Direktyvos 6 straipsnio tikslais, reikia atsižvelgti į bendrą darbų pirkimo sutarties vertę potencialaus dalyvio požiūriu, kurią sudaro ne tik visos perkančiosios organizacijos mokėtinos sumos, bet ir visos pajamos, kurios bus gautos iš trečiųjų asmenų.

3. Perkančioji organizacija negali netaikyti Direktyvoje numatytos viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos remiantis tuo, kad pagal nacionalinę teisę ši sutartis gali būti sudaroma tik su tam tikrais juridiniais asmenimis, kurie patys yra perkančiosios organizacijos ir kurie savo ruožtu turės taikyti šią tvarką, kad vėliau sudarytų galimas sutartis.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:40:22
Apie departamentą
Istorija