Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. spalio 11 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme priimtą sprendimą byloje C-241/06

2007 m. spalio 11 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje Lämmerzahl (C-241/06), kurioje Lietuvos Respublika pateikė savo pastabas. Ši byla susijusi su Vokietijos teismo prašymu išaiškinti Bendrijos teisės nuostatas viešųjų pirkimų srityje. Nacionalinis teismas klausė, kokie reikalavimai, susiję su numatoma sutarties verte, yra nustatyti skelbimui apie viešąjį pirkimą Bendrijos teisėje, ir, jei šių reikalavimų nebūtų laikomasi, kokios turi būti garantuotos teisinės gynybos priemonės. Taip pat nacionalinis teismas siekė išsiaiškinti, kokiais atvejais Bendrijos teisė leidžia taikyti naikinamąjį terminą, kai konkurso dalyviui atimama teisė prašyti peržiūrėti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo, jei dalyvis per nacionalinėje teisėje nustatytą apskundimo terminą neužginčijo padaryto pažeidimo, susijusio su viešojo pirkimo sutarties vertės nustatymu ir pranešimo apie viešąjį pirkimą paskelbimu.

Atsakydamas į šiuos klausimus Teisingumo Teismas nurodė, kad pagal Direktyvos 93/36/EEB 9 straipsnio 4 dalį ir jos IV priedą perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą turi nurodyti bendrą prekių (ar paslaugų) kiekį ar apimtį, o nepateikus šios informacijos konkurso dalyviui turi būti garantuota teisė pareikšti ieškinį. Iš esmės Teisingumo Teismas palaikė generalinės advokatės Eleanor Sharpston, taip pat ir Lietuvos Respublikos poziciją, pažymėdamas, kad naikinamasis terminas, per kurį konkurso dalyvis galėjo apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimą, pažeidė jo teisę į efektyvią gynybą, kadangi perkančioji organizacija aiškiai nenurodė viešojo pirkimo sutarties kiekio ar apimties. Toks naikinamasis apskundimo terminas negali būti taikomas ir kitiems perkančiosios organizacijos sprendimams, kurie yra priimti vėlesniuose sutarties sudarymo procedūros etapuose jau pasibaigus šiam naikinamajam terminui. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad minėtos nacionalinės nuostatos pažeidžia Bendrijos teisę, todėl nacionaliniai teismai turi jų netaikyti.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:40:49
Apie departamentą
Istorija