Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
LRV sprendimas įstoti į Europos Bendrijų PIT svarstomas bylas T-32/07, T-183/07, T-194/07, T-221/07 ir T-263/07

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2007 m. spalio 15 d. priėmė sprendimą įstoti į Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme svarstomas bylas T‑32/07 Slovakijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją, T‑183/07 Lenkijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją, T‑194/07 Čekijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją, T‑221/07 Vengrijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją ir T‑263/07 Estijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją palaikant atitinkamai Slovakijos Respubliką, Lenkijos Respubliką, Čekijos Respubliką, Vengrijos Respubliką ir Estijos Respubliką.

Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir Estijos ieškiniais siekiama, kad Pirmosios instancijos teismas pripažintų negaliojančiais Komisijos sprendimus dėl nurodytų valstybių narių nacionalinių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų paskirstymo planų. Nurodytos valstybės narės tvirtina, kad Komisija, priimdama sprendimus dėl nacionalinių paskirstymo planų, pateiktų pagal 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 96/61/EB, pažeidė bendruosius Bendrijos teisės principus, Direktyvos 2003/87/EB nuostatas ir procedūrinius reikalavimus.

Lietuvos Respublika 2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismui pateikė ieškinį, kuriuo kaip ir Slovakijos, Lenkijos, Čekijos, Vengrijos ir Estijos ieškiniais prašoma pripažinti negaliojančiu Komisijos sprendimą dėl nacionalinio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų paskirstymo plano. Nurodytų valstybių narių ieškiniuose remiamasi panašiais argumentais kaip ir Lietuvos Respublikos 2007 m. rugsėjo 25 d. ieškinyje.

2007 m. spalio 15 d. Europos teisės departamentas Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismui išsiuntė prašymą leisti įstoti į šias bylas.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2012-04-19 10:59:19
Apie departamentą
Istorija