Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2785
Dabar naršo: 45
Informacija apie 2007 m. spalio 23 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme priimtą sprendimą byloje C-273/04

2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė ilgai lauktą sprendimą byloje C-273/04 Lenkija prieš Tarybą, kurioje dar 2004 m. birželio mėn. Lenkija pareiškė ieškinį dėl prieš įstojimo į ES dieną Tarybos priimto sprendimo, pakeitusio Stojimo sutartimi suderėtą tiesioginių išmokų skyrimo tvarką, panaikinimo.

Savo ieškiniu Lenkijos Respublika teigė, kad Tarybos sprendimas, kuris išplėtė tiesioginėmis išmokomis remiamų žemės ūkio produktų, kuriems taikomas vadinamasis phasing-in mechanizmas (kuomet tiesioginės išmokos mokamos palaipsniui), sąrašą daugiau produktų, nei buvo susitarta Stojimo sutartimi, atžvilgiu. Pagal Stojimo aktą Taryba turėjo teisę daryti pritaikomąsias Stojimo akto nuostatas, suderindama jas su Bendrosios žemės ūkio politikos teisės aktų pasikeitimais. Tačiau Lenkijos Respublikos nuomone, Tarybos sprendimas prilygo ne pritaikomosioms pataisoms, o buvo esminis Stojimo sutartimi suderėtų sąlygų pakeitimas, pažeidžiantis sutarties šalių bona fide principa. Lietuvos Respublika į šią bylą 2004 metais įstojo palaikydama Lenkijos Respubliką.

Be esminio bylos klausimo – t.y. tiesioginių išmokų phasing-in mechanizmo išplėtimo teisėtumo - nagrinėjimo labai svarbus šioje byloje buvo ieškinio priimtinumo klausimas. Kadangi ginčijamas Tarybos sprendimas buvo priimtas dar iki stojimo momento, Lenkijos ieškinys buvo pateiktas praleidus EB sutarties 230 straipsnyje numatytą 2 mėnesių nuo ES teisės akto paskelbimo senaties terminą.

Europos Teisingumo Teismas savo sprendime pripažino ieškinį priimtinu, nepaisant to, kad jis buvo pateiktas praleidus 2 mėnesių nuo paskelbimo terminą, tačiau atmetė Lenkijos reikalavimus dėl Tarybos sprendimo panaikinimo kaip nepagrįstus. Atsižvelgiant į tai, kad, kol ETT išnagrinėjo šią bylą, susiję ES Bendrosios žemės ūkio politikos teisės aktai buvo pakeisti, byloje ginčytas phasing-in mechanizmo išplėtimas iš esmės prarado savo reikšmę. Bet kuriuo atveju Lenkijos ieškinio atmetimas išmokas gaunančių asmenų naujosiose valstybėse narėse padėties nepablogina, tiesiog ETT nesudarė galimybės išsiieškoti didesnes išmokas už praėjusį laikotarpį nuo įstojimo momento.

Kita vertus, pripažindamas šį Lenkijos ieškinį priimtinu nepaisant praleisto termino, ETT sukūrė svarbų precedentą ateičiai, suteikiantį galimybę naujai į ES įstojusioms valstybėms narėms ginčyti ES institucijų teisės aktų, kurie buvo priimti pereinamuoju laikotarpiu tarp Stojimo sutarčių sudarymo ir realaus įstojimo momento. Šiuo aspektu ETT sprendimas laikytinas itin reikšmingu ir naudingu į ES stojančioms valstybėms.


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:26:06
Apie departamentą
Istorija