Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. spalio 23 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme priimtą sprendimą byloje C-440/05

2007 m. spalio 23 d. Europos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje C-440/05 Komisija prieš Tarybą. Šioje byloje Europos Bendrijų Komisija pateikė ieškinį dėl 2005 m. liepos 12 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/667/TVR dėl baudžiamosios teisės sistemos stiprinimo, įgyvendinant teršimui iš laivų taikomą teisę, pripažinimo neteisėtu ir jo panaikinimo. Šios bylos pagrindas – ankstesnis Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-176/03, kuriuo buvo pripažinta, kad Bendrija turi kompetenciją imtis priemonių baudžiamosios teisės srityje, kai tai būtina EB aplinkos apsaugos teisės veiksmingam taikymui užtikrinti. Pagrindinis teisinis klausimas šioje byloje yra Europos Bendrijos kompetencijos ir Europos Sąjungos kompetencijos vadinamajame „trečiajame“ ramstyje atribojimas nustatant su baudžiamosios teisės derinimu susijusias priemones.

Lietuvos Respublika kartu su dar 19 valstybių narių šioje byloje palaikė Europos Sąjungos Tarybą, laikydamasi pozicijos, kad ginčijamas sprendimas yra teisėtas, o tai savo ruožtu reiškia, kad baudžiamąją teisę derinančias nuostatas, ypač kiek tai susiję su konkrečios bausmių rūšies ir dydžio nustatymu, Europos Sąjungos Taryba turi teisę priimti ES sutarties „trečiojo“ ramsčio rėmuose, o ne kaip Bendrijos teisės priemonę.

Europos Teisingumo Teismas šioje byloje rėmėsi savo ankstesniu sprendimu byloje C-176/03, konstatuodamas, kad Bendrija turi kompetenciją imtis priemonių baudžiamosios teisės srityje, įtvirtinant valstybėms narėms pareigą kriminalizuoti tam tikrą elgesį, kai tai būtina siekiant užtikrinti veiksmingą EB aplinkos apsaugos teisės įgyvendinimą ir kovojant su sunkiais EB teisės pažeidimais šioje srityje. Kita vertus, patvirtindamas vieningai valstybių narių šioje byloje išreikštos pozicijos teisingumą, ETT nurodė, kad baudžiamųjų sankcijų rūšies ir dydžio nustatymas nepriklauso Bendrijos kompetencijai. Tai reiškia, kad su baudžiamosios teisės derinimu susijusios priemonės, kai jos apima konkrečių sankcijų rūšies ir dydžio derinimą, gali būti priimtos tik ES „trečiajame“ ramstyje, o ne kaip EB teisės aktai.

Kadangi ginčijamas Tarybos pamatinis sprendimas apima abu aspektus – tiek tam tikrus teršimo iš laivų kriminalizavimo atvejus, tiek sankcijų už šiuos nusikaltimus rūšies ir dydžio derinimą – pagal tokį ETT išaiškinimą dalis pamatinio sprendimo patenka į Bendrijos kompetenciją, o dalis – į ES kompetenciją „trečiajame“ ramstyje. Todėl Tarybos pamatinis sprendimas, kuris yra vientisas dokumentas, šiuo ETT sprendimu buvo panaikintas.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:26:32
Apie departamentą
Istorija