Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2007 m. spalio 24 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-118/07

2007 m. spalio 24 d. Europos teisės departamentas pateikė rašytines pastabas Europos Teisingumo Teismo byloje C-118/07 Komisija prieš Suomiją, palaikant Suomiją. Šioje byloje Komisija prašo ETT pripažinti, kad nesiimdama tinkamų priemonių, skirtų pašalinti nesuderinamumams tarp savo dvišalių investicijų sutarčių su kai kuriomis trečiosiomis valstybėmis (Rusijos Federacija, Baltarusija, Kinija, Malaizija, Šri Lanka ir Uzbekistanu) ir EB sutarties, Suomija neįvykdė įsipareigojimų pagal EB sutarties 307 straipsnio 2 dalį.

Iki įstojimo į Europos Sąjungą momento Suomija buvo sudariusi dvišales investicijų sutartis su minėtomis trečiosiomis valstybėmis, kuriose numatytas laisvas kapitalo judėjimas investicijų srityje. Komisijos teigimu, šių sutarčių nuostatos neleistų Suomijai taikyti kapitalo judėjimo ir mokėjimų apribojimų, kuriuos Europos Sąjungos Taryba galėtų nustatyti pagal EB sutarties 57 straipsnio 2 dalį, 59 straipsnį ir 60 straipsnio 1 dalį. Todėl, Komisijos nuomone Suomija privalėjo pašalinti šių dvišalių sutarčių nesuderinamumus su EB sutartimi, remiantis EB sutarties 307 straipsnio 2 pastraipa.

2007 m. birželio 11 d. rezoliucija Nr. 35 Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė įstoti į šią bylą, palaikydama Suomiją. Komisijos ieškiniai dėl analogiškų dvišalių susitarimų investicijų srityje jau buvo pateikti prieš Austriją, kurią Lietuvos Respublika palaikė pateikdama paaiškinimus 2006 m. gruodžio 8 d., ir Švediją, kurią ketinama palaikyti, kai tik ETT patenkins Lietuvos Respublikos prašymą leisti pateikti pastabas šioje byloje.

Pateiktose rašytinėse pastabose buvo išreikšta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomonė, kad Komisijos keliamas Suomijos sutarčių nesuderinamumas su EB sutarties nuostatomis dėl laisvo kapitalo judėjimo yra hipotetinis. Komisija nenurodo nei vieno faktinio dvišalių Suomijos sutarčių ir EB sutarties nuostatų prieštaravimo. Be to, rašytinėse pastabose buvo teigiama, kad net jeigu ES Taryba priimtų sprendimą apriboti laisvą kapitalo judėjimą tarp valstybių, su kuriomis Suomija turi sudariusi dvišales sutartis dėl investicijų apsaugos, Suomija remdamasi dvišalėse sutartyse numatytomis išimtimis arba tarptautine teise (ypač tarptautinės sutarčių teisės nuostatomis) galėtų suspenduoti tokių dvišalių susitarimų taikymą. Tokiu būdu Suomija nepažeistų savo įsipareigojimų pagal EB teisę, o tai savo ruožtu reikštų, kad jos turimi tarptautiniai įsipareigojimai nėra nesuderinami su EB sutartimi.

Pateiktose rašytinėse pastabose buvo daroma išvada, kad Komisija neįrodė, kad Suomijos sudarytos dvišalės sutartys dėl investicijų apsaugos yra nesuderinamos su EB sutarties nuostatomis, todėl Komisijos ieškinys turėtų būti atmestas.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-03-01 16:19:45
Apie departamentą
Istorija