Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2785
Dabar naršo: 45
Informacija apie 2008 m. balandžio 24 d. generalinio advokato išvadą byloje Grunkin ir Paul, C-353/06

2008 m. balandžio 24 d. generalinės advokatė E. Sharpston paskelbė savo išvadą Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje Grunkin ir Paul, C-353/06, kurioje dalyvauja ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Ši byla sprendžiama pagal Vokietijos teismo Amtsgericht Flensburg prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl EB steigimo sutarties 12 ir 18 straipsnių išaiškinimo.

Klausimas nacionaliniam teismui iškilo byloje, kurioje Vokietijos piliečiai Stefan Grunkin ir Dorothee Regina Paul siekia, kad Vokietijos institucijos pripažintų jų sūnui pagal Danijos teisę suteiktą pavardę Grunkin-Paul, kuri įrašyta Danijoje išduotame gimimo liudijime. Vokietijos įstatymai tokiais atvejais numato galimybę duoti vaikui tik tėvo (Grunkin) arba motinos (Paul) pavardę. Nacionalinis teismas šioje byloje suabejojo, ar Europos Sąjungos teisė nedraudžia tokios Vokietijos kolizinės teisės normos, pagal kurią pavardžių nustatymo taisyklės priklauso tik nuo pilietybės.

Todėl Lietuva byloje Grunkin ir Paul siūlo nuspręsti, jog valstybės narės teisės norma, numatanti, kad pavardžių nustatymo taisyklės priklauso tik nuo pilietybės, tuo atveju, jeigu tokia nuostata lemia skirtingų pavardžių turėjimą skirtingose valstybėse narėse, yra nesuderinama su EB sutarties 18 straipsnio 1 dalimi tiek, kiek ja nėra siekiama užtikrinti svarbesnių viešųjų interesų, tokių, kaip valstybinės kalbos interesai ir tradicijos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė šioje byloje, kaip pavyzdį nurodydama lietuvių kalbos interesus ir tradicijas, ypatingą dėmesį skyrė tam, kad atkreiptų Teismo dėmesį, jog tam tikrais atvejais užsienyje suteiktų pavardžių pripažinimas gali pakenkti, pavyzdžiui, kalbos interesams. Lietuvių kalbos atveju tai būtų tos situacijos, jeigu užsienyje Lietuvos pilietėms moterims būtų suteiktos lietuviškos vyriškos formos pavardės, o piliečiams vyrams – moteriškos formos pavardės. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomone, toks dvigubos pavardės pripažinimas, kurio prašoma pagrindinėje byloje, kalbos ar kitiems svarbesniems interesams lyg ir neturėtų pakenkti, nebent Vokietija įrodytų priešingai.

Generalinė advokatė E. Sharpston savo išvadoje iš esmės pritarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės pozicijai ir konstatavo:

- pati savaime tokia kolizinė norma, pagal kurią asmens pavardė nustatoma pagal šio asmens pilietybę, Europos Sąjungos teisei neprieštarauja;

- vis dėlto tokia taisyklė turi būti taikoma taip, kad būtų paisoma kiekvieno Sąjungos piliečio teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje;

- tokios teisės laisvai judėti ir apsigyventi nepaisoma, jeigu pilietis vienoje valstybėje narėje buvo užregistruotas viena pavarde, o vėliau reikalaujama, kad kitoje valstybėje narėje jis užsiregistruotų kita pavarde;

–atsižvelgiant į tai, registruodamos Sąjungos piliečio pavardę valstybės narės valdžios institucijos negali automatiškai atsisakyti pripažinti pavardę, kuria jis jau buvo užregistruotas pagal kitos valstybės narės taisykles, nebent toks pripažinimas prieštarautų svarbiausiems viešojo intereso reikalavimams.

Atkreiptinas dėmesys, kad savo išvadoje kalbėdama apie išimtis iš Sąjungos piliečių teisės laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje generalinė advokatė konkrečiai nurodė Lietuvos pavyzdį.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:28:22