Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2008 m. birželio 12 d. Generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-239/07

2008 m. birželio 12 d.  Europos Bendrijų Teisingumo Teismo generalinė advokatė J. Kokott pateikė išvadą byloje Julius Sabatauskas ir kiti (C‑239/07), kuri nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir išaiškinti 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių nuostatas.

Konstitucinis Teismas pateikė šį prašymą savo nagrinėjamoje byloje pagal pareiškėjų – Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės ‑ prašymą ištirti, ar Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostata „vartotojo įrenginiai gali būti prijungiami prie perdavimo tinklų tik tokiais atvejais, kai skirstomųjų tinklų operatorius dėl nustatytų techninių arba eksploatacijos reikalavimų atsisako prijungti prie skirstomųjų tinklų vartotojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konkrečiai Konstitucinis Teismas pateikė Teisingumo Teismui klausimą, ar Direktyvos 2003/54/EB 20 straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares leisti trečiajai šaliai savo nuožiūra pasirinkti, prie kurios sistemos - elektros energijos perdavimo ar elektros energijos paskirstymo - ji nori prisijungti.

Generalinė advokatė J. Kokott savo išvadoje visiškai sutiko su Lietuvos Respublikos Vyriausybės raštu ir žodžiu išdėstyta pozicija, kad Direktyva 2003/54/EB nereikalauja, jog valstybės narės nustatytų tokį reguliavimą, pagal kurį trečioji šalis turėtų teisę savo nuožiūra pasirinkti, prie kurio tinklo ji nori prisijungti.

Be to, ji atmetė bylos nagrinėjimo Teisingumo Teisme metu Suomijos iškeltą argumentą, kad „trečiosios šalys“ Direktyvos 2003/54/EB prasme apskritai neapima vartotojų. Šiam argumentui prieštaravo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Atitinkamai, savo išvados rezoliucinėje dalyje generalinė advokatė pasiūlė Teisingumo Teismui nurodyti, kad Direktyva 2003/54/EB nedraudžia tokio nacionalinio reguliavimo, kaip Elektros energetikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:29:15