Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2785
Dabar naršo: 45
Informacija apie 2008 m. birželio 2 d. LRV priimtą rezoliuciją pateikti rašytines pastabas Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomose bylose C-47/08, C-50/08 - C-54/08 ir C-61/08

Europos Bendrijų Komisija (toliau – Komisija) pareiškė ieškinius Europos Bendrijų Teisingumo Teisme Belgijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Didžiajai Liuksemburgo Hercogystei, Portugalijos Respublikai, Austrijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai ir Graikijos Respublikai, prašydama pripažinti, kad numačiusios pilietybę kaip sąlygą tapti notaru šios valstybės pažeidė įsipareigojimus pagal Europos Bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) 43 ir 45 straipsnius, o taip pat, kad Belgijos Karalystė, Didžioji Liuksemburgo Hercogystė, Portugalijos Respublika, Austrijos Respublika, Vokietijos Federacinė Respublika ir Graikijos Respublika, į nacionalinę teisę neperkėlę 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/48/EEB dėl bendrosios aukštojo mokslo diplomų, išduotų po bent trejų metų profesinio mokymo ir lavinimo, pripažinimo sistemos arba 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo nuostatų notarų atžvilgiu, pažeidė šias direktyvas.

Pažymėtina, kad Komisija yra pradėjusi pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl pilietybės reikalavimo taikymo notarų profesijai ir netinkamo Direktyvos 89/48/EB (arba Direktyvos 2005/36/EB) įgyvendinimo, kuria yra ginčijamas analogiškų nacionalinių teisės aktų nuostatų teisėtumas.

Komisija nurodo, kad EB sutarties 43 straipsnis uždraudžia bet kokią diskriminaciją dėl pilietybės, išplaukiančią iš teisės aktų, kaip įsisteigimo laisvės apribojimą. Remiantis EB sutarties 45 straipsnio pirmąja pastraipa, šio skyriaus nuostatos netaikomos veiklai, kuri bet kurioje valstybėje yra susijusi, nors ir laikinai, su viešosios valdžios funkcijų vykdymu. Tačiau, Komisijos nuomone, notarų veiklai EB sutarties 45 straipsnio išimtis netaikoma, dėl to šiai profesijai turi būti taikomos įsisteigimo laisvę reglamentuojančios nuostatos ir Direktyvos 89/48/EEB arba Direktyvos 2005/36/EB nuostatos.

2008 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė rezoliucijas, kuriomis pritarė Lietuvos įstojimui į šias bylas, kuriose palaikydama Belgijos Karalystę, Prancūzijos Respubliką, Didžiąją Liuksemburgo Hercogystę, Portugalijos Respubliką, Austrijos Respubliką, Vokietijos Federacinę Respubliką ir Graikijos Respubliką Lietuva laikysis pozicijos, kad notarų veiklai turėtų būti taikoma išimtis iš įsisteigimo teisės, t. y. EB sutarties 45 straipsnis, nes notarų veikla yra tiesiogiai ir konkrečiai susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu, be to, ši veikla nelaikytina pagalbinio ar parengiamojo pobūdžio veikla, kaip bando teigti Komisija.

  Europos teisės departamentas Teisingumo Teismui išsiuntė prašymus leisti įstoti į šias bylas.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:34:46