Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2008 m. gegužės 13 d. Europos teisės departamento pateiktas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje C-33/08

2008 m. gegužės 13 d. Europos teisės departamentas Europos Bendrijos Teisingumo Teismui pateikė Lietuvos Respublikos rašytines pastabas byloje Agrana Zucker GmbH, C−33/08, kurioje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikė Austrijos administracinis teismas.

Ši byla susijusi su cukraus gaminimo įmonėms taikomu laikinu restruktūrizavimo mokesčiu, kuris apskaičiuojamas pagal nustatytos cukraus kvotos dydį. Ieškovė, įmonė Agrana Zucker GmbH, kuriai restruktūrizavimo mokestis buvo nustatytas ir už tą kvotos dalį, kurios po Europos Komisijos atliekamo prevencinio atšaukimo įmonė išnaudoti negali, mano, kad 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/20061 11 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad tokia kvotos dalis negali būti įskaičiuota į apskaičiuojamą restruktūrizavimo mokestį, nes tai prieštarautų Europos Sąjungos pirminei teisei.

Šios bylos būsimas sprendimas Lietuvos Respublikai yra svarbus, nes laikinas restruktūrizavimo mokestis, kurį cukraus gaminimo bendrovės turi sumokėti, skaičiuojamas taip pat už baltojo cukraus kvotos dalį, kuria cukraus gamintojas negali pasinaudoti dėl prevencinio atšaukimo, yra nepalankus Lietuvos įmonėms ir pažeidžia vienodo požiūrio principą. Todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. gegužės 12 d. rezoliucija Nr. 37 priėmė sprendimą įstoti į šią bylą ir išreikšti poziciją. Pateiktomis pastabomis buvo siūloma, kad minėta nuostata turi būti aiškinama taip, kad nustatant laikiną restruktūrizavimo mokestį į cukraus kvotą neturi būti įskaičiuojama ta kvotos dalis, kuri po prevencinio atšaukimo negali būti išnaudota. Priešingu atveju būtų sukeliamas restruktūrizavimo priemonių finansavimo tikslą viršijantis gamintojų apmokestinimas bei pažeidžiamas nediskriminavimo principas.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:31:14