Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2008 m. kovo 13 d. generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-454/06

2008 m. kovo 13 d. buvo paskelbta generalinės advokatės Juliane Kokott išvada byloje pressetext Nachrichtenagentur GmbH (C-454/06), kurioje Lietuvos Respublika pateikė savo pastabas.

Šioje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismui pateikė Austrijos teismas, kuris prašo išaiškinti 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/50/EEB dėl viešojo paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 3 straipsnio 1 dalies sąvoką „sutarties sudarymas“ ir šios direktyvos 8 ir 9 straipsniuose vartojamos „sutarčių sudarymo“ sąvokos prasmę. Nacionalinis teismas Teisingumo Teismui pateikė 7 klausimus, tačiau generalinė advokatė siūlo Teisingumo Teismui atsakyti tik į tris pirmuosius klausimus. Pirmuoju klausimu nacionalinis teismas siekia išsiaiškinti, ar yra esminis sudarytos sutarties sąlygų pasikeitimas, kai perkančioji organizacija, perkanti paslaugas iš paslaugų teikėjo, pakeičia šį teikėją kitu, kurio vieninteliu akcininku yra jį kontroliuojantis ankstesnis paslaugų teikėjas ir ar tokiu atveju yra svarbu, kad pirmasis paslaugų teikėjas gali visas ar dalį antrojo paslaugų teikėjo akcijų parduoti tretiesiems asmenims. Antruoju klausimu siekiama išsiaiškinti, ar keičiasi esminės sudarytos sutarties sąlygos, kai perkančioji organizacija su paslaugų teikėju susitaria dėl atlyginimo už tam tikras paslaugas pakeitimo ir iš naujo suformuluojama vertės užtikrinimo sąlyga, jei šiuos pakeitimus sąlygoja euro įvedimas. Trečiuoju klausimu siekiama išsiaiškinti, ar keičiasi esminės sudarytos sutarties sąlygos, kai perkančioji organizacija, pakeičiant neterminuotą sutartį dėl paslaugų teikimo, susitaria su paslaugų teikėju trejiems metams atnaujinti teisės nutraukti sutartį atsisakymą, kuris jau nebegalioja, o taip pat nustato didesnes nei iki šiol tam tikrų nuo kiekio priklausančių įkainių nuolaidas. Į kitus klausimus generalinė advokatė siūlo neatsakyti.

Pirmiausia generalinė advokatė Juliane Kokott nurodė, kad nauja viešojo pirkimo sutartis turi būti sudaroma tik tuo atveju, kai pasikeičia esminės viešojo pirkimo sutarties sąlygos. Prieštaraudama Lietuvos Respublikos pozicijai ji pažymėjo, kad teikėjas gali būti pakeistas kitu, jei anksčiau paslaugas teikęs paslaugų teikėjas yra vienintelis būsimo paslaugų teikėjo akcininkas ir jį kontroliuoja. Generalinė advokatė neatsižvelgė į Lietuvos argumentą, jog esant tokiai galimybei kiltų grėsmė, kad paslaugų teikėjo antrinė įmonė gali neatitikti viešojo pirkimo konkurso sąlygų ir tokios įmonės kontrolė kartu su viešojo pirkimo sutartimi gali būti perduota tretiesiems asmenims už atitinkamą atlygį. Atsakydama į antrąjį ir trečiąjį klausimus generalinė advokatė nurodė, kad sutarčių pakeitimai, susiję su euro įvedimu, kurie iš esmės yra techniniai, ir sutarčių pakeitimai, susiję su teisės nutraukti sutartį atsisakymu trejiems metams, neturi įtakos esminėms sutarties sąlygoms, o didesnių nuolaidų taikymas, nesant konkurencijos iškraipymo rinkoje, gali būti laikomas taip pat neesminiu. Lietuva laikosi pozicijos, kad šie pakeitimai yra esminių sutarties sąlygų pasikeitimas, ir tai sąlygoja negalimumą keisti sutarties nepaskelbus naujo viešojo pirkimo konkurso.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:33:07