Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2008 m. sausio 31 d. Generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-303/06

2008 m. sausio 31 d. generalinis advokatas Miguel Poiares Maduro pateikė išvadą byloje Coleman (C-303/06), kurioje savo pastabas buvo pareiškusi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Generalinis advokatas savo išvadoje teigia, kad Bendrijos teisė darbo santykiuose draudžia vadinamąją diskriminaciją dėl ryšio, t.y. tokią diskriminacijos formą, kai asmuo diskriminuojamas dėl savo (šeimos ar partnerystės) ryšių su neįgaliu, homoseksualiu, kitokios rasės ar kitokią religiją išpažįstančiu asmeniu. Ieškovė S. Coleman Jungtinės Karalystės nacionaliniame teisme nagrinėjamoje byloje skundėsi, kad buvęs darbdavys ją diskriminavo dėl to, kad ji turi neįgalų vaiką. Generalinis advokatas pažymėjo, kad tiek paties asmens diskriminacija dėl tam tikrų, Bendrijos teisės draudžiamų faktorių (amžiaus, neįgalumo, seksualinės orientacijos ar įsitikinimų), tiek su tokiais asmenimis susijusių asmenų diskriminacija savo esme yra tas pat – darbdavio priešiškumas darbuotojui dėl tam tikrų faktorių, kuriais arba pasižymi jis pats, arba yra kitaip susijęs. Todėl, M.P. Maduro nuomone, asmuo turi teisę į Tarybos direktyvos 200/78/EB teikiamą apsaugą, jei jis yra diskriminuojamas direktyvoje numatytų požymių (t.y. religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos) net ir tokiais atvejais, kai ne jis pats, o su juo susiję asmenys pasižymi tokiais požymiais.

2006 m. spalio 31 d. pateiktose Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastabose buvo laikomasi tokios pačios nuomonės, kaip ir generalinio advokato išvadoje, t.y. kad diskriminacija dėl ryšio yra draudžiama, o Tarybos direktyvos 200/78/EB nuostatų negalima aiškinti siaurinamai taip, kad ji draudžia tik paties asmens, kuris dėl savo neįgalumo, lytinės orientacijos, rasės, religijos ar pažiūrų ar amžiaus priklauso į direktyvos taikymo sritį patenkančiai grupei, diskriminaciją.

Generalinio advokato išvada Teisingumo Teismui nėra privaloma.


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:37:32