Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2008 m. spalio 9 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimtą sprendimą byloje C-239/07

2008 m. spalio 9 d.  Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje Julius Sabatauskas ir kiti (C‑239/07), kuri buvo nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir išaiškinti 2003 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių nuostatas.

Konstitucinis Teismas klausė, ar Direktyvos 2003/54/EB 20 straipsnis turi būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį bet kuri trečioji šalis savo nuožiūra, jei tik yra elektros energijos sistemos „būtinų pajėgumų“, turi teisę pasirinkti, prie kurios sistemos - elektros energijos perdavimo ar elektros energijos paskirstymo - ji nori prisijungti, o tokios sistemos operatorius turi pareigą suteikti prieigą prie tinklo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikėsi pozicijos, kad Direktyva 2003/54/EB nereikalauja, jog valstybės narės nacionaliniais teisės aktais nustatytų tokį reguliavimą, pagal kurį trečiosioms šalims būtų suteikta teisė savo nuožiūra pasirinkti, prie kurio tinklo prisijungti. Direktyvos 2003/54/EB 20 straipsniu reikalaujama suteikti „prieigą prie sistemos“, tačiau tai neapima vartotojo techninio „prijungimo prie sistemos“, todėl šiuo straipsniu nesiekta reguliuoti trečiosios šalies teisės pasirinkti, prie kurių tinklų – perdavimo ar skirstymo – ji nori būti prijungta.

Be to, Lietuvos Respublika laikėsi pozicijos, kad „trečiųjų šalių“ sąvoka apima visus asmenis, kurie tiekia elektros energiją arba ją vartoja.

Teisingumo Teismas patvirtino šią Lietuvos poziciją nurodydamas, kad Direktyvos 2003/54/EB nuostatos leidžia valstybėms narėms pačioms nustatyti, prie kurių elektros tinklų turi būti prijungtos trečiosios šalys, įskaitant vartotojus, o nacionalinis teismas turi patikrinti, ar vartotojų prijungimo sistema pagrįsta objektyviais ir sistemos vartotojų nediskriminuojančiais kriterijais.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:38:40