Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2008 m. vasario 15 d. Europos teisės departamento pateiktas EB Pirmosios instancijos teismui Lietuvos Respublikos rašytines pastabas sujungtose bylose T-156/07 ir T-232/07

Šios bylos susiję su pranešimų apie atvirus konkursus Administratorių klasės 5 kategorijos tarnautojo informacijos apdorojimo (bibliotekininkystės/dokumentacijos) srityje pareigybei užimti, kuriuos Europos Bendrijų Komisija paskelbė per Europos personalo atrankos tarnybą (EPSO) paskelbė 2007 m. vasario 28 d. ir gegužės 8 d. Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis ir kuriuose kaip vieną iš įsidarbinimo sąlygų įtvirtino reikalavimą kandidatams mokėtų anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą

2007 m. spalio 2 d. rezoliucija Lietuvos Respublikos Vyriausybė nusprendė įstoti į šias bylas, palaikydama Ispanijos Karalystę, kuri Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo prašė anuliuoti pranešimus apie atvirus konkursus bei įpareigoti Komisiją visus pranešimus apie atvirus konkursus Europos viešosios tarnybos vietoms užimti Oficialiajame leidinyje skelbti visomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis.

Pateiktose rašytinėse pastabose buvo išreikšta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuomonė, kad toks pranešimų skelbimas tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis pažeidė oficialių kalbų vartojimo ES taisykles, išplaukiančias iš Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 22 straipsnio, taip pat Tarnybos nuostatuose įtvirtintas įdarbinimo tvarkos taisykles, teisinio tikrumo (saugumo), proporcingumo ir nediskriminavimo principus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat nurodė, kad Komisija, minėtuose pranešimuose įtvirtinusi reikalavimą kandidatams mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą, pažeidė nediskriminavimo principą ir tokiu būdu pažeidė ES teisės aktų reikalavimą užtikrinti, jog visų ES institucijų veikla atspindėtų siekį išsaugoti Sąjungos geografinę bei kalbinę pusiausvyrą.
 


« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:39:17