Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie Europos Bendrijų Teisingumo Teismo priimtą sprendimą byloje C-33/08

2009 m. birželio 11 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje Agrana Zucker GmbH C-33/08. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs Austrijos administracinis teismas siekė išsiaiškinti, ar Austrijos žemės ūkio priežiūros tarnybos priimtas sprendimas, kuriuo laikinas restruktūrizavimo mokestis, apskaičiuojamas pagal nustatytos cukraus kvotos dydį, buvo nustatytas ir už tą kvotos dalį, kurios po Europos Komisijos atliekamo prevencinio atšaukimo įmonė išnaudoti negali, atitinka Europos Sąjungos žemės ūkio politikos reglamentus bei nediskriminavimo bei proporcingumo principus.

Lietuvos Respublika šioje byloje pateikė rašytines pastabas, jog byloje nagrinėjamos Europos Sąjungos teisės nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad nustatant laikiną restruktūrizavimo mokestį į cukraus kvotą neturi būti įskaičiuojama ta kvotos dalis, kuri po prevencinio atšaukimo negali būti išnaudota. Vis dėlto Europos Bendrijų Teisingumo Teismas priimtame sprendime teigia, jog Europos Komisijos taikoma prevencinio atšaukimo priemonė yra laikina ir skirta išlaikyti rinkos struktūrinės pusiausvyros kainų lygį, taip pat šia priemone siekiama reformuoti bendrą cukraus rinkos organizavimą, todėl Bendrijos teisės aktų leidėjas nenumatė atšauktų iš rinkos cukraus kiekių atleidimo nuo laikino mokesčio. Atitinkamai pagal Europos Sąjungos reglamentus įmonei skirtos cukraus kvotos dalis, kuriai taikytas prevencinis atšaukimas, turi būti įskaičiuojama į laikinojo mokesčio apskaičiavimo bazę.

Teisingumo Teismas taip pat atmetė argumentus, kad toks restruktūrizavimo mokesčio aiškinimas prieštarautų bendriesiems proporcingumo ir nediskriminavimo principams. Teisingumo Teismas pažymėjo, jog laikino mokesčio nustatymas pagal paskirtą kvotą, prireikus įskaitant kvotos dalį, kuri atšaukta iš rinkos, nėra akivaizdžiai netinkamas tikslui pasiekti ir neturėtų būti laikomas prieštaraujančiu proporcingumo principui. Taip pat į laikino mokesčio apskaičiavimo bazę įskaičiavus cukraus kiekį, kuriam taikomas prevencinis atšaukimas, nepažeidžiamas nediskriminavimo principas, nes skirtingas įmonių vertinimas yra objektyviai pateisinamas, be to, kvotų paskirstymą, jų valdymą bei atšaukimą organizuoja valstybės narės, o nustatant skirtingus koeficientus siekiama atsižvelgti į konkrečias valstybės narės pastangas atliekant veiksmus, kad produkcija Bendrijoje būtų subalansuota.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:47:18