Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2009 m. kovo 3 d. Europos Bendrijų Teisingumo Teisme priimtus sprendimus bylose C-205/06 ir C-249/06

2009 m. kovo 3 d.  Europos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimus bylose C-205/06 Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką ir C-249/06 Europos Bendrijų Komisija prieš Švedijos Karalystę. Šiose bylose Komisija prašė pripažinti, kad nesiimdamos tinkamų priemonių nesuderinamumams tarp Europos bendrijos steigimo sutarties (toliau – EB sutartis) ir  dvišalių investicinių sutarčių pašalinti, Austrija ir Švedija neįvykdė savo įsipareigojimų pagal EB sutarties 307 straipsnio 2 dalį. Austrijos ir Švedijos sudaryti dvišaliai susitarimai numatė laisvą kapitalo judėjimą su trečiosiomis valstybėmis, nors EB sutarties 57 straipsnio 2 dalyje, 59 straipsnyje arba 60 straipsnio 1 dalyje numatytos galimybės Europos Sąjungos Tarybai apriboti laisvą kapitalo judėjimą.

Teisingumo Teismas, išanalizavęs bylos šalių ir suinteresuotų institucijų argumentus, padarė išvadą, kad nei dvišaliai susitarimai, nei kitos tarptautinės teisės priemonės nenumato galimybių veiksmingai apriboti kapitalo judėjimą arba priemonės tokiam ribojimui yra pernelyg neapibrėžto poveikio, kad galėtų užtikrinti veiksmingą kapitalo judėjimo apribojimo galimybę Europos Sąjungos Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo Teismas pripažino, kad nesiėmusios tinkamų priemonių pašalinti kapitalo pervedimo nuostatų, esančių investiciniuose dvišaliuose susitarimuose su trečiosiomis valstybėmis, nesuderinamumui su EB sutartimi,  Austrija ir Švedija neįvykdė įsipareigojimų pagal EB sutarties 307 straipsnio 2 dalį.

Šiose bylose Lietuvos Respublika palaikė Austriją ir Švediją.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:40:30