Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2009 m. vasario 18 d. generalinio advokato pateiktą Europos Bendrijų Teisingumo Teismui išvadą byloje C-33/08

2009 m. vasario 18 d. generalinė advokatė Verica Trstenjak paskelbė savo išvadą Europos Bendrijų Teisingumo Teisme svarstomoje byloje Agrana Zucker C-33/08, kurioje pastabas yra pateikusi Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Austrijos administracinis teismas, byloje, susijusioje su cukraus gaminimo įmonėms taikomu laikinu restruktūrizavimo mokesčiu, apskaičiuojamu pagal nustatytos cukraus kvotos dydį, pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006 11 straipsnio aiškinimo. Nacionalinis teismas klausė, ar restruktūrizavimo mokestis gali būti nustatytas ir už tą kvotos dalį, kuri po Europos Komisijos atliekamo prevencinio atšaukimo negali būti išnaudota įmonės, ir jeigu taip – ar tai neprieštarautų Europos Sąjungos pirminei teisei.

Generalinė advokatė Verica Trstenjak, atsižvelgusi į restruktūrizavimo mokesčio nustatymo tikslą ir teisės sisteminį aiškinimą, savo išvadoje nurodė, kad Reglamento (EB) Nr. 320/2006 11 straipsnyje numatytas restruktūrizavimo mokestis turėtų būti skaičiuojamas ir už tą kvotos dalį, kuri dėl Europos Komisijos atlikto prevencinio atšaukimo negali būti išnaudota. Generalinės advokatės nuomone, toks mokesčio nustatymas nepažeidžia pirminės Europos Sąjungos teisės, nediskriminavimo principo, kylančio iš Europos Bendrijų Steigiamosios Sutarties 34 straipsnio 2 dalies, ir proporcingumo principo. Tokią išvadą ji daro, nurodydama, kad ši priemonė, numatanti restruktūrizavimo mokestį ir patenkanti į sritį, kur Europos Bendrijos turi plačią diskrecijos teisę, yra pateisinama dėl ja siekiamo tikslo, taip pat ja nėra užkraunama papildoma finansinė našta cukraus gamintojams (kvota nebus apmokestinta du kartus), o šią priemonę priimdamos Bendrijos institucijos įvertino visas galimas teigiamas ir neigiamas pasekmes.

Generalinio advokato išvada nėra privaloma Teisingumo Teismui, kuris turi priimti sprendimą šioje byloje.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2011-10-06 10:42:44