Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie Lietuvos prašymą leisti įstoti į Europos Sąjungos tarnautojų teisme nagrinėjamą bylą F-113/07

Europos teisės departamentas Europos Sąjungos tarnautojų teismui pateikė Lietuvos Respublikos prašymą įstoti į bylą Šimonis prieš Europos Bendrijų Komisiją, F−113/07

Šioje byloje Lietuvos Respublikos pilietis Irmantas Šimonis, šiuo metu dirbantis Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, pareiškė ieškinį Europos Sąjungos tarnautojų teisme prieš Europos Bendrijų Komisiją. Ieškovas ginčija Komisijos sprendimą, kuriuo, vykdant atrankos procedūrą į laisvą darbo vietą, buvo atsisakyta prašyti ieškovo perkėlimo į pareigas Komisijoje, ir jis buvo pašalintas iš atrankos procedūros. Vienas iš ieškinio pagrindų yra principo, draudžiančio pareigūnus diskriminuoti dėl pilietybės, pažeidimas. Nors 2005 m. ES institucijų administracijų vadovų priimto tarpinstitucinio susitarimo pagrindu pasibaigus trejiems metams nuo tarnybos pradžios naujai įdarbinti pareigūnai gali būti perkelti į to paties lygio pareigas kitoje institucijoje, nuo 2007 m., t. y. praėjus trejiems metams po naujųjų ES valstybių narių stojimo, Komisija laikosi praktikos, kad pareigūnai, kurie konkurso būdu priimti į teisininkų lingvistų pareigas, turį išdirbti ketverius metus ir tik tada jiems bus suteikta teisė būti perkeltiems į administratoriaus pareigas Komisijoje. I. Šimonis teigia, kad ši praktika buvo ad hoc sukurta 2004 m. ES plėtros proga teisininkams lingvistams iš naujųjų ES valstybių narių, nes, nors taikoma vienodai visų ES valstybių narių piliečiams teisininkams lingvistams, tačiau kur kas labiau paveikia naujųjų ES valstybių narių piliečius.

Byla yra aktuali Lietuvos Respublikai todėl, kad joje keliamas klausimas dėl Komisijos praktikos, pagal kurią iš esmės daugiausia naujųjų valstybių narių piliečiai, dirbantys ES institucijose, patiria didesnius suvaržymus pereiti į aukštesnes nei pradinio lygio pareigas, atitikties lygybės dėl pilietybės principui. Lietuvos Respublika remia Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimą bei karjerą Europos Sąjungos institucijose. Todėl ypač svarbu, kad naujųjų valstybių narių, tarp jų ir Lietuvos Respublikos piliečiai šioje srityje nebūtų diskriminuojami dėl pilietybės. Dėl šių priežasčių Lietuvos Respublikos tikslas šioje byloje yra pasisakyti dėl Lietuvos Respublikos piliečių diskriminacijos, lyginant su kitų valstybių narių piliečiais, palaikant Irmantą Šimonį.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 10:26:24