Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo Europos Bendrijų Teisingumo Teismui pateiktą prašymą priimti preliminarų nutarimą

2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė nutartį kreiptis į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą su prašymu priimti preliminarų nutarimą (prejudicinį sprendimą). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Europos Bendrijų Teisingumo Teismui pateikė klausimą dėl 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo kai kurių nuostatų išaiškinimo. Nagrinėdamas administracinę bylą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, jog Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies f punkto tekstas lietuvių kalba nevisiškai atitinka atitinkamą formuluotę anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Dėl šio nesutapimo taip pat kyla neaiškumų aiškinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo praktikoje ne sykį yra pabrėžęs, kad Bendrijos teisės nuostatos rengiamos daugeliu kalbų ir kad skirtingos kalbinės formuluotės yra vienodai įpareigojančios.

Direktyvos 92/83/EEB 27 straipsnio 1 dalies f punkto tekste lietuvių kalba nurodoma, kad valstybės narės produktus, kuriems taikoma direktyva, atleidžia nuo suderintų akcizų tokiomis sąlygomis, kurias jos nustato, siekdamos užtikrinti, kad tais atleidimais būtų galima teisingai ir tiesiogiai pasinaudoti ir išvengti bet kokių išsisukinėjimų, vengimo ar piktnaudžiavimo, „kai jie yra vartojami kaip sudedamoji pusgaminių dalis maisto produktų, kurie gali būti pripildomi arba kaip nors kitaip reikalingi alkoholio, gamyboje, su sąlyga, kad kiekvienu atveju alkoholio kiekis neviršija 8,5 litrų šimte kilogramų produkto šokolado pramonėje ir 5 gryno alkoholio litrų šimte kilogramų kitų produktų.“ Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos nuomone, Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies f punkto tekstai kitomis Europos Sąjungos oficialiomis kalbomis gali suponuoti skirtingą aiškinimo rezultatą, nei tekstas lietuvių kalba, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Europos Bendrijų Teisingumo Teismą prašydamas priimti preliminarų nutarimą (prejudicinį sprendimą) dėl šio klausimo:

„Ar, atsižvelgiant į 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/83/EEB dėl akcizo mokesčio alkoholiui ir alkoholiniams gėrimams struktūrų suderinimo teksto skirtingomis kalbomis skirtumus, šios Direktyvos 27 straipsnio 1 dalies f punktas turėtų būti aiškinamas kaip įpareigojantis valstybes nares atleisti nuo akcizų į Europos Bendrijų muitų teritoriją įvežamą etilo alkoholį, esantį šokolado gaminiuose, skirtuose tiesioginiam vartojimui, kai alkoholio kiekis neviršija 8,5 litrų šimte kilogramų produkto šokolado gaminiuose?“

Pažymėtina, kad pagal 2004 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 21 patvirtintų Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių 78.3 punktą Lietuvos Respublikos pozicija Europos Teisingumo Teismo nagrinėjamoje byloje turi būti rengiama, kai į Europos teisminę instituciją dėl preliminaraus nutarimo ES teisės aiškinimo ir taikymo klausimais kreipiasi Lietuvos Respublikos teismas.

Atgal« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 10:26:45
Apie departamentą
Istorija