Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 2830
Dabar naršo: 61
Informacija apie 2011 m. rugsėjo 22 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimtą prejudicinį sprendimą byloje C–295/10

C–295/10 Genovaitė Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas prieš Pakruojo rajono savivaldybę, Šiaulių visuomenes sveikatos centrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą

2010 m. gegužės 13 d. LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo, siekdamas išsiaiškinti, ar nacionalinės teisės nuostatos gali būti laikomos planų ar programos rūšies patikslinimu 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo 3 straipsnio 5 dalies prasme ir ar nagrinėjamoje byloje taikytinos nacionalinės teisės nuostatos yra suderinamos su minėtos direktyvos 3 straipsnio reikalavimais. LVAT taip pat siekė išsiaiškinti Direktyvos Nr. 2001/42 bei 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos Nr. 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo nuostatų santykį. 2011 m. rugsėjo 22 d. ESTT priėmė prejudicinį sprendimą byloje C–295/10 Genovaite Valčiukienė, Julija Pekelienė, Lietuvos žaliųjų judėjimas, Petras Girinskis, Laurynas Arimantas Lašas prieš Pakruojo rajono savivaldybę, Šiaulių visuomenes sveikatos centrą, Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą, kuriame konstatavo, kad Direktyvos Nr. 2001/42/EB 3 straipsnio 5 dalį, skaitomą kartu su jos 3 straipsnio 3 dalimi, reikia aiškinti taip, kad šiuo straipsniu draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip nagrinėjamoji pagrindinėje byloje, kurioje bendrai ir neišnagrinėjus kiekvieno atvejo numatyta, kad vertinimas pagal minėtą direktyvą neatliekamas, kai planų, taikomų nedideliuose plotuose vietiniu lygiu, sprendiniuose numatytas tik vienas ūkinės veiklos objektas. ESTT taip pat nurodė, kad, atlikus aplinkosauginį vertinimą pagal 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvą 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo, iš dalies pakeistą 1997 m. kovo 3 d. Tarybos direktyva Nr. 97/11/EB, neatleidžiama nuo pareigos atlikti tokį vertinimą pagal Direktyvą Nr. 2001/42.« Grįžti atgalPaskutinis atnaujinimas: 2013-08-03 18:56:34