Pradžia
Lankytojų statistika
Iš viso apsilankė: 2048121
Šiandien apsilankė: 3999
Dabar naršo: 43
Naujienos
2019-04-23
Generalinis advokatas paskelbė išvadą byloje Komisija prieš Belgiją, C 543/17

2019 m. vasario 28 d. generalinis advokatas paskelbė savo išvadą byloje Komisija prieš Belgiją, C‑543/17. Ši byla Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas) nagrinėjama pagal Europos Komisijos ieškinį prieš Belgiją dėl įsipareigojimo pranešti apie 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/61/ES dėl priemonių sparčiojo elektroninių ryšių tinklų diegimo sąnaudoms mažinti (toliau – Direktyva 2014/61/ES) įgyvendinančias priemones nevykdymo. Vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 260 straipsnio 3 dalimi Europos Komisija prašo skirti Belgijai periodines baudas, mokėtinas nuo Teisingumo Teismo sprendimo priėmimo.

Belgija laikosi nuomonės, kad minėta direktyva yra dalinai perkelta į nacionalinę teisę ir todėl SESV 260 straipsnio 3 dalis negali būti taikoma, nes pastaroji nuostata turėtų būti taikoma tik jei valstybė narė Europos Komisijai nepraneša apie jokias direktyvą įgyvendinančias priemones (t. y. tik visiško nenotifikavimo atveju).

Šioje byloje savo rašytines pastabas, palaikydama Belgiją, pateikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Generalinio advokato nuomone, SESV 260 straipsnio 3 dalyje numatyta sankcija yra taikoma ne kaip baudžiamoji sankcija valstybei narei neįgyvendinus numatytų įpareigojimų, bet kaip sankcija už Teisingumo Teismo sprendimo nevykdymą, mokama nuo datos, kuri numatyta ES Teisingumo Teismo sprendime. Šiuo atveju SESV 260 straipsnio 3 dalis turėtų būti suprantama ne kaip nauja Lisabonos sutartimi numatyta sankcija, bet kaip būdas, norint skirti sankcijas, išvengti tolesnės bylinėjimosi procedūros, nereikalingos tokių akivaizdžių įsipareigojimų nevykdymo atvejais. Taip pat, generalinio advokato nuomone, pagal bylos faktines aplinkybes šiai bylai neturėtų būti taikoma SESV 260 straipsnio 3 dalis. Ši nuostata turėtų būti taikoma tais atvejais, kai nėra pranešama apie direktyvą įgyvendinančias priemones (visiško nenotifikavimo atveju) arba kai iš pirmo žvilgsnio (t. y. nedarant išsamios analizės) yra aišku, kad priemonės, apie kurias yra pranešama, neturi nieko bendro su direktyvos įgyvendinimu. Remiantis šiais ir kitais generalinio advokato nustatytais kriterijais, šiuo atveju SESV 260 straipsnio 3 dalis neturėtų būti taikoma, nes Belgija, prieš iškeliant bylą, buvo dalinai perkėlusi Direktyvą 2014/61/ES ir bylos nagrinėjimo metu nuolat informavo Komisiją apie kitas priimtas priemones Direktyvai 2014/61/ES perkelti.

Generalinis advokatas siūlo Teisingumo Teismui pateikti tokią nuomonę, kad pagal bylos aplinkybes Belgija laikytina pažeidžianti įsipareigojimus pagal Direktyvos 2014/61/ES 13 straipsnį, kuriuo buvo nustatyta šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę data.

Spausdinimo versija  Spausdinimo versija